Aktuality

Plánované obmedzenia v súvislosti s realizáciou protipovodňovej  ochrany mesta Banská Bystrica

Kuzmányho ulica

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik v súvislosti s realizáciou stavby Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami týmto oznamuje, že na základe žiadosti  zhotoviteľa stavby STRABAG dôjde k ďalším dočasným obmedzeniam v súvislosti s postupom stavebných prác.

Od 12. 4. 2021 dôjde z dôvodu výstavby základov mobilného hradenia a úpravy ciest po výstavbe k úplnej uzávierke miestnych komunikácií na Ul. Dolná – most ponad potok Bystrica  „Hušták“, obmedzeniu a zmene dopravného režimu na Ul. Kuzmányho, ktorá bude jednosmerná už od križovatky s Ul. Dolná.

Obmedzenia budú trvať do 21.5.2021.

 

Tomáš Januš
Referát komunikácie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik