Aktuality

Osobné konzultácie k participatívnemu rozpočtu

participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet realizujeme aj tento rok. Ak máte nejaký dobrý nápad na projekt, ktorý by ste radi zrealizovali, čas na jeho podanie máte do konca júna 2021.

Projekt môžete podávať v piatich tematických oblastiach:

  • aktívne občianstvo a komunitný rozvoj;
  • zeleň v meste a verejné priestranstvá;
  • kultúra a kreatívny priemysel;
  • šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl;
  • celoživotné vzdelávanie.

Neviete si dať rady, ktorá tematická skupina je pre váš projektový návrh najvhodnejšia? Koordinačná rada vám pomôže váš projekt zaradiť tam, kam patrí. Konzultácie sa začínajú zajtra, 12. mája o 17:00 hod. na mestskom úrade.

Tešíme sa na vás a na projekty, ktoré naše mesto posunú vpred.

 

Andrea Dolinská
Koordinátorka pre participáciu

Prílohy na stiahnutie