Aktuality

Okružná križovatka pri mestskom parku by mohla byť realitou už budúci rok

okružná križovatka

Dopravná situácia v okolí Mestského parku na Tajovského ulici by sa mohla po rokoch zlepšiť vďaka vybudovaniu mini okružnej križovatky, na ktorú získalo mesto pred pár dňami právoplatné územné rozhodnutie.  Po sfinalizovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, by sa s výstavbou mohlo začať v jarných mesiacoch budúceho roka. Predpokladané náklady pred verejným obstarávaním boli odhadnuté na 275 000 eur.

Na križovatke ulíc Janka Kráľa a Tajovského smerom na Strieborné námestie vznikajú často dopravné kolízie a zápchy. Navrhovaná prestavba križovatky, ktorá citlivo pristupuje k nevyhnutným zásahom do mestského parku a v maximálnej miere zohľadňuje existujúci stav, by mohla dopravnú situáciu zmeniť.

Hľadali sme najvhodnejší spôsob ako dopravnú situáciu v tejto lokalite zlepšiť tak, aby sme nezasiahli do národnej kultúrnej pamiatky – mestského parku. Akákoľvek výstavba veľkého kruhového objazdu by mala za následok výrub niekoľkých stromov. Našli sme riešenie v podobe vybudovania mini okružného kruhového objazdu, ktorý svojou rozlohou významne do parku nezasiahne,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Pred samotnou realizáciou projektu sa počíta s výrubom len jedného stromu v mestskom parku. Nevyhnutná bude aj asanácia nefunkčného objektu na okraji parku, ktorý sa dlhé roky nevyužíva a chátra. Súčasťou prestavby križovatky bude aj úprava chodníkov pre peších, obnova poklopov kanalizačných šácht, uličných vpustí a osvetlenia križovatky s nasvietením priechodu pre chodcov.

Mini okružná križovatka bude mať vonkajší priemer približne 23 metrov. Jej realizáciou dôjde k skvalitneniu komfortu účastníkov cestnej premávky, skráti sa doba premávky na vozovke a zvýši sa  bezpečnosť i plynulosť cestnej premávky. V neposlednom rade dôjde k zníženiu  emisií v danej oblasti. Zároveň sa opraví aj povrch na moste ponad potok Bystrica,“ dopĺňa Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

K zlepšeniu dopravnej situácie prispeje aj pripravovaná rekonštrukcia vozovky od križovatky R1 popred Ekonomickú fakultu UMB a  Cesty na amfiteáter. Zvýšiť plynulosť dopravy v tomto úseku má aj plánovaný presun zastávky MHD umiestnenej pri parku do priestoru pred Ekonomickou fakultou s vybudovaním samostatného zastávkového pruhu pre zastavenie autobusov mimo hlavnej cesty.  Počíta sa aj s obnovou cesty od Strieborného námestia cez Bottovu ulicu, Lazovnú ulicu až po Medený hámor, kde sa v budúcnosti plánuje usporiadanie dopravného režimu a to s využitím kruhového objazdu.

 

Mgr. Dominika Grešková
Kancelária primátora