Aktuality

Obyvatelia môžu navrhovať zlepšenia opatrení v oblasti dopravy

Plán udržateľnej mobility mesta Banská Bystrica

Strategický dokument Plán udržateľnej mobility, ktorý pre mesto spracováva riešiteľský tím  zo Žilinskej univerzity v Žiline sa dostal do ďalšej fázy. Vo štvrtok, 16. septembra budú môcť obyvatelia Banskej Bystrice od 14:30 hod. do 17:00 hod.  individuálne pripomienkovať a navrhovať zlepšenia opatrení v oblasti dopravy v meste pod Urpínom na stretnutiach s odborníkmi zo Žiliny.

Každý, koho zaujíma téma skvalitňovania rôznych druhov dopravy a mobility obyvateľov i návštevníkov mesta, môže prísť so svojimi podnetmi do jednej z piatich lokalít: Sásovská cesta pod ZŠ Ďumbierska, ulica na Uhlisku pri ZŠ Golianova, Moskovská ulica pod ZŠ Moskovská, Poľná ulica v Radvani pri škole Dráčik a pri Mestskom úrade na ul. Československej armády. Mapa s vyznačenými lokalitami. 

Okrem toho môžu obyvatelia  naďalej pripomienkovať zlepšenia prostredníctvom online dotazníkov na stránke: https://fpedas.uniza.sk/~pumbb/zapoj-sa/

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Čo je to Plán udržateľnej mobility?

Riešiteľský tím odborníkov zo Žilinskej univerzity v Žiline sa počas najbližších dvoch rokov postará o vypracovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia nášho mesta,  ku ktorému je okrem samotnej Banskej Bystrice pričlenených aj ďalších 16 okolitých obcí. Mať udržateľný dopravný systém, skvalitniť rôzne druhy dopravy a mobility obyvateľov i návštevníkov mesta – to je hlavný cieľ strategického dokumentu PUM. Na vypracovanie tohto strategického dokumentu získala samospráva financie z Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora