Aktuality

Najväčšie banskobystrické športoviská menia svoju podobu

titulka

Zimný štadión na Uhlisku, tréningové futbalové ihrisko v Radvani či atletický a futbalový štadión na Štiavničkách prechádzajú v poslednom období významnou rekonštrukciou. V ich areáloch sa realizujú stavebné práce zamerané na modernizáciu a skvalitnenie podmienok pre mladé športové talenty i profesionálnych športovcov. Pravidelné kontrolné dni sú dôkazom, že na všetkých stavbách práce pokračujú aj v zimnom období.

Na banskobystrickom zimnom štadióne už bolo ukončené statické zabezpečenie drevenej nosnej konštrukcie hlavnej haly A a pred dokončením sú práce súvisiace so zavedením kompletnej vzduchotechniky do oboch hál. Zbúraná je západná tribúna, kde sa realizujú základové pásy a pätky pre novú tribúnu a prístavbu centrálneho vstupu, vďaka ktorému sa prepoja vnútorné priestory severnej a južnej tribúny. Zároveň bola zdemontovaná aj východná štítová stena haly A, ktorú nahradí nová presklená fasáda.

Od apríla by sa rekonštrukčné práce mali naplno rozbehnúť aj v hale B zimného štadióna. Verím, že vznikne dôstojné športovisko, na ktorom budú dosahovať výborné výsledky nielen naši štvornásobní hokejoví majstri Barani, ale predovšetkým hokejová mládež a krasokorčuliari,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Svoju podobu mení aj Mestský mládežnícky futbalový štadión v mestskej časti Radvaň – Kráľová. Začína rásť hlavný objekt zázemia a šatní, na ktorom už boli vymurované obvodové múry prvého podlažia, betónové stĺpy a začne sa s debnením stropov. Na tribúnach, ktoré počas futbalových stretnutí budú môcť privítať  približne 1 500 divákov boli osadené nosníky strešnej konštrukcie a postupne sa začne s osádzaním strešnej krytiny. Na budúcom štadióne sú už viditeľné aj objekty bufetov a pokladní.

Nové športovisko bude určené pre viac ako 800 mladých futbalistov z rôznych klubov v regióne. Verím, že aj nášmu Mestskému futbalovému klubu Dukla sa bude naďalej dariť a nový štadión budú využívať nielen pre svoju tréningovú činnosť. Som presvedčený, že vďaka výstavbe Mestského mládežníckeho štadióna v Radvani a rekonštrukcii štadióna na Štiavničkách vrátime futbal späť na pozície,  ktoré mu v Banskej Bystrici vždy patrili,“ dopĺňa primátor Nosko.

MFK Dukla už dnes môže využívať nový tréningový atletický štadión s umelou trávou, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Štadióna SNP. Na športovisku s naklonenou tréningovou rovinkou v súčasnosti trénujú už aj atléti. V jarných mesiacoch budú dokončené finálne práce zatrávnenia plôch. Zároveň pribudne vrhačská klietka pre hod kladivom a diskom a vytvorí sa sektor pre vrh guľou.

Na hlavnom Štadióne SNP sú pripravené kompletné práce na to, aby sa v jarných mesiacoch, keď to počasie dovolí,  mohla začala liať umelá dráha. Týmto krokom  bude štadión dokončený pre atletiku. Zároveň máme zatrávnenú hraciu plochu a na jar zrealizujeme nový výsev, aby bola tráva kvalitná a všetko sa skompletizuje pre futbal. Dokončené sú tribúny, kde sa budú v najbližšom období klásť sedačky. Tak isto sa pracuje aj vo vnútri hlavnej budovy tribúny, kde aktuálne prebiehajú pokládky dlažieb. Všetky miestnosti sú pripravené na realizáciu detailných prác, osadenie dverí, kobercov a pod.,“ objasňuje Roman Benčík, riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica.

Financovanie športovísk

Historicky najväčšia rekonštrukcia oboch hál zimného štadióna sa pohybuje na úrovni 5,5 mil. eur. Celkové výdavky na výstavbu Mestského mládežníckeho futbalového štadióna sa pohybujú na úrovni 3,25 mil. eur. Projekt je financovaný z mestského rozpočtu, úverových zdrojov a štátnej dotácie. Projekt rekonštrukcie Štadióna SNP je financovaný dotáciou Vlády SR v objeme cca 13 mil. eur.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria