Aktuality

Najrozsiahlejšia rekonštrukcia banskobystrickej detskej nemocnice napreduje aj napriek covidovému obdobiu

uprava 10

Nakoľko pandémia koronavírusu neustále pretrváva, zdravotnícke zariadenia to ani po roku nemajú o nič jednoduchšie. Počas posledných mesiacov sa museli vysporiadať s mnohými výzvami, nedostatkom miesta a s rôznymi opatreniami, ktoré ľudia neprijímajú vždy s pochopením. Cieľom každej nemocnice či ambulancie je vytvoriť čo najbezpečnejšie prostredie a počas poskytovania zdravotnej starostlivosti chrániť detských a dospelých pacientov i samotných zdravotníkov. Príkladom je aj Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici, ktorá aj napriek náročnej situácii v súčasnosti realizuje rozsiahlu rekonštrukciu všetkých svojich poschodí za plnej prevádzky.    

Rekonštrukcia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici sa začala v roku 2019 vďaka získaným eurofondom z Integrovaného regionálneho operačného programu v celkovom objeme takmer 14 miliónov eur. Podľa vedenia nemocnice by mala byť ukončená v januári 2022.

Žijeme v náročnej dobe, preto treba oceniť prístup vedenia detskej nemocnice, kde „staronový“ riaditeľ pokračuje v rekonštrukcii a stavebných úpravách jednotlivých oddelení aj počas covidu. V detskej nemocnici som strávil prevažnú časť svojho profesijného života. Preto ma veľmi teší, že modernizácia a rekonštrukcia jednej z troch koncových nemocníc, ktorá poskytuje komplexnú starostlivosť o detského pacienta vytvorí priateľskejšie a modernejšie prostredie. Zároveň poskytne najvyšší komfort a dôstojné priestory spĺňajúce štandardy 21. storočia nielen pre malých pacientov, ale aj pre sprevádzajúce osoby,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Po rekonštrukcii ambulancií sa  v súčasnosti realizujú stavebné úpravy lôžkových oddelení, kde muselo dôjsť aj k dispozičným zmenám. Na štvrtom poschodí bol vybudovaný kompletný blok operačných sál aj s dospávacou miestnosťou, ktorá je určená pre malých pacientov po operačných zákrokoch až do doby, kým sa nepreberú z anestézie. Dnešná doba si vyžaduje moderné riešenia a maximálne prispôsobenie priestorov  pre potreby súčasnosti.

Rekonštrukcia prebieha za plnej prevádzky, čo je logisticky náročné. Rekonštruovaný úsek presúvame do inej časti budovy, a až následne môžeme začať s prestavbou. Teší ma, že sa práve dokončuje úsek dojčiat. Najväčším prínosom bude, že matka bude môcť byť ubytovaná na izbe spolu s dieťatkom,  čo doposiaľ nebolo možné. Pred dokončením je aj detská onkológia, onko-hematologický stacionár a miestnosť pre ambulantné podávanie liekov, čo v priestoroch našej nemocnice tiež chýbalo,“ dopĺňa riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Juraj Gallo.

Po dokončení týchto priestorov sa začne s ďalšou etapou ꟷ rekonštrukciou úseku batoliat (od 1 do 3 rokov) a časti Kliniky detskej chirurgie. V poslednej etape bude zrekonštruovaný úsek veľkých detí (od 3 do 18 rokov) a druhá časť Kliniky detskej chirurgie. Dispozičné riešenia počítajú nielen so zázemím pre personál a pacientov, ale aj pre rodičov. Chýbať nebude herňa, spoločenská miestnosť s kuchynským kútikom, priestory pre nemocničnú školu, miestnosti určené na rozhovory rodičov s lekármi, ale aj priestor so závesným systémom na hygienu nemobilných väčších detí.

V blízkej dobe bude do užívania odovzdaný aj novovybudovaný Urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast na prízemí. Jeho súčasťou sú vyšetrovacie boxy, izolačná miestnosť, expektačné lôžka a zákroková miestnosť. Samozrejmosťou je recepcia k urgentu  a zázemie pre personál. Vďaka občianskemu združeniu Priatelia detskej nemocnice sa nám podarilo zveľadiť aj pracovisko rehabilitácie,“ dopĺňa Jana Petríková z referátu komunikácie DFNsP.

Ukončená už bola aj rekonštrukcia a dovybavenie nemocničnej práčovne. Finalizujú sa práce v priestoroch pre skladovanie medicínskych plynov, prípravovne liekov a nemocničnej lekárne.

Keď dnes prechádzam jednotlivými poschodiami a sledujem ako rekonštrukcia napreduje, som hrdý na to, že práve naša banskobystrická detská nemocnica bude patriť k špičkovým na Slovensku. Všetci očakávame, že aj Rooseveltova nemocnica, ktorá má pripravený projekt komplexnej rekonštrukcie, prejde rozsiahlymi stavebnými úpravami, s cieľom  zvýšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti pre všetkých. Ako primátor mesta pre to urobím všetko…“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

 

Ing. Jana Petríková
referent pre komunikáciu
DFNsP Banská Bystrica

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

 

 

Galéria