Aktuality

Na WiFi sa môžete pripojiť v ďalších desiatich lokalitách

Banská Bystrica rozširuje službu bezplatného pripojenia sa na internet pre obyvateľov a návštevníkov mesta na ďalších verejných priestranstvách. Bezplatný prístup na wifi získala samospráva v rámci projektu Európskej komisie WiFi4EU. Vďaka financiám vo výške 15 000 eur boli pokryté  výdavky súvisiace s vybudovaním ďalších prístupových bodov.

Doposiaľ sa mohli Banskobystričania, Banskobystričanky a návštevníci mesta so svojimi smartfónmi  či tabletmi pripojiť na bezplatnú wifi sieť SmartBanskaBystrica na Námestí SNP, v priestoroch radnice, v časti parku pred mestským úradom, v okolí korčuliarskej dráhy pod Pamätníkom SNP a na autobusovej stanici. K piatim využívaným hotspotom mesta Banská Bystrica pribudla wifi sieť pod názvom WiFi4EU na nasledujúcich miestach:

  • park pred mestským úradom pri fontáne
  • Strieborné námestie
  • Kapitulská ulica
  • pri zmrzline pod Pamätníkom SNP
  • Kyjevské námestie
  • Námestie Štefana Moysesa
  • parčík v Národnej ulici
  • Hušták (Štadlerovo nábrežie)
  • park Múzea SNP
  • Námestie Slobody

Pre využitie bezplatného verejného internetu mesta je potrebné vybrať SSID: SmartBanskaBystrica alebo WiFi4EU a pri nastavení tzv. IP adresy mať navolené dynamické pridelenie adresy (DHCP), čo je štandardným nastavením, pokiaľ nebolo zmenené užívateľom.

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre obyvateľov vo verejných priestoroch ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v regiónoch v celej Európe.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora