Aktuality

Finišujúce práce na výstavbe nového mosta do mestskej časti Iliaš si vyžiadajú ďalšie krátkodobé dopravné obmedzenia

Most Iliaš

Z dôvodu osádzania obrubníkov, asfaltovania cesty a zaťažovacích skúšok nového mosta, bude v dňoch 27. až 29. októbra nevyhnutné vylúčiť automobilovú dopravu na pôvodnom provizórnom moste, ktorý slúži pre motoristov i peších ako dočasná obchádzková trasa.

Následne sa budú robiť chodníky a ďalšie dokončovacie práce. V dňoch 22. až 24. novembra by mala byť realizovaná posledná výluka dopravy, nakoľko sa uskutoční demontáž starého nevyhovujúceho mosta a do prevádzky bude uvedený nový oceľový obojsmerný most.

Počas októbrových i novembrových dopravných obmedzení budú môcť motoristi využívať tradičnú obchádzkovú trasu po poľnej ceste v smere do Vlkanovej.

 

Most Iliaš

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora