Aktuality

Dopravné obmedzenia – uzatvorenie mosta pri malej železničnej stanici pre peších, uzatvorenie podchodu

Most pri malej železničnej stanici

Uzatvorenie mosta ponad Hron pri malej železničnej stanici

V stredu, 21. júla 2021 v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod. budú vykonávať odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline diagnostiku mosta ponad Hron v smere k Železničnej stanici Banská Bystrica – mesto (malá železničná stanica). Z tohto dôvodu bude v uvedenom čase most pre peších uzatvorený. Obchádzka pre peších bude možná po ulici Pod Urpínom a po moste od ulice 9. mája smerom ku Kapitulskej ulici.

Dopravné obmedzenia súvisiace s výstavbou protipovodňovej ochrany mesta

  • Z dôvodu výstavby oporného múru pri promenádnom chodníku v tesnej blízkosti pred križovatkou ciest I/66 a II/591 zo Štefánikovho nábrežia na ul. 9. mája, dôjde  od 26. 7. do 1. 9. 2021 k zníženiu počtu jazdných pruhov, a to uzatvorením vonkajšieho – priameho jazdného pruhu a odbočovacieho doprava.
  • Z hľadiska bezpečnosti bude nevyhnutné uzatvoriť autobusovú zastávku Štefánikovo nábrežie oproti Kapitulskej ulici na strane Hrona, pričom opätovne bude spustená do prevádzky autobusová zastávka v Národnej ulici. Termín dočasného zrušenia autobusovej zastávky Štefánikove nábrežie a prislúchajúceho chodníka je plánovaný od 26.7. do 30.11.2021.
  • Od pondelka, 26. 7. dôjde aj k uzatvoreniu podchodu pre peších pod cestou I/66 v smere od Kapitulskej ulice na ul. 9. mája, ako aj prislúchajúcich chodníkov. Termín uzavretia podchodu a prislúchajúcich chodníkov je plánovaný v termíne od 26.7. do 1.9. 2021. Termín uzatvorenia rampy do podchodu na strane od Hrona a prislúchajúceho chodníka je plánovaný od 26. 7. do 30. 9., tzn. že od 2. 9. bude podchod otvorený s možnosťou využiť len schodisko na strane Hrona s pokračovaním po chodníku na moste. Bezbariérová rampa podchodu ostane uzatvorená do 30. 9. 2021. Počas stavebných prác zároveň Slovenská správa ciest  vykoná obhliadku podchodu, aby sme zistili príčinu jeho vytápania počas silných lejakov.
  • Ako náhradné trasy odporúčame využiť chodníky na ulici Hronské predmestie a ulici Bellušova vedúce k lávke ponad rieku Hron pri zimnom štadióne a chodníky ulíc Hronské predmestie a pod Urpínom ku mostu nad riekou Hron pri malej železničnej stanici.

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik