Aktuality

Dopravná situácia na ceste popri Hrone sa zlepší vďaka modernizácii križovatiek

IMG_8323

Banská Bystrica uspela v ďalšom projekte a získala eurofondy vo výške 743 000 eur. Vďaka financiám  bude prebudovaných päť svetelných križovatiek na ceste popri Hrone od Štadlerovho nábrežia – Europa Shopping Center až po križovatku Námestie slobody – Cesta k Smrečine podľa najmodernejších kritérií, ktoré, okrem iného, umožnia preferenciu vozidiel MHD. Realizáciou projektu sa výrazne zvýši nielen bezpečnosť a komfort cestujúcich a peších, ale aj plynulosť cestnej premávky.

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici“ ešte v minulom roku. Samospráva sa rozhodla uchádzať o NFP z dôvodu, že cestná dopravná signalizácia na vytypovaných križovatkách je spolu s kamerovým systémom zastaraná, nedostatočne koordinovaná, bez moderných informačných systémov. Aj to prispieva k tvoreniu dopravných zápch.

Naším cieľom je vybudovať najmodernejší systém inteligentného riadenia dopravy pomocou cestnej dopravnej signalizácie na piatich križovatkách na cestnom ťahu, ktorý patrí v Banskej Bystrici k najvyťaženejším. Súčasťou projektu bude prestavenie semaforov na jednotlivých úsekoch, ktoré zvýšia priepustnosť týchto križovatiek. Vďaka moderným technológiám budeme môcť získavať presné údaje o počtoch automobilov, cyklistov i peších a celkovej dopravnej situácii v meste. Teším sa, že sme uspeli aj v tomto projekte,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V súčasnosti sú na existujúcich križovatkách použité tri typy starých stožiarov s návestidlami, ktoré sú väčšinou po dobe životnosti. Riadenie dopravy je riešené radičmi, prepojenými zastaranou kabelážou, ktoré majú pevne definované signálne plány. K dispozícii nie je vyhodnocovanie štatistických dát, ani online prispôsobovanie riadenia dopravy.

Rekonštrukciou a modernizáciou piatich svetelných križovatiek zlepšíme na ceste popri Hrone celkovú dopravnú situáciu. Plánujeme využiť moderné technológie a novinky, ktoré zvýšia prepravné výkony a znížia kolóny na ceste. Keďže podporujeme mestskú hromadnú dopravu, modernizácia semaforov umožní aj zavedenie aktívnej preferencie vozidiel MHD,“ dopĺňa Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

V rámci projektu bude inštalovaných 45 bezdrôtových magneto-detektorov pre identifikáciu vozidiel, 18 kamier a 1 cestná meteostanica. Na každej križovatke bude vybudovaný kamerový systém. Celkové výdavky projektu sú odhadované na 981 000 eur, z toho schválený NFP tvorí 743 000 eur.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora