Aktuality

Zmluvní partneri mesta sa pripravujú na zimnú údržbu

Zimná údržba v BB

Obdobie zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov sa v Banskej Bystrici  začína 15. novembra. Zmluvní partneri mesta svorne tvrdia, že na zimu sú pripravení, tak po technickej, materiálnej, ako aj personálnej stránke. Tohtoročné sneženie bude aj skúškou pre nového vysúťaženého dodávateľa, ktorý v dôsledku „chodníkovej novely“ prebral 1. apríla zodpovednosť za čistotu a schodnosť všetkých chodníkov v správe mesta.

Podľa tzv. chodníkovej novely cestného zákona sa o mestské chodníky už nemusia starať obyvatelia z priľahlých domov. Tento rok bude samospráva prostredníctvom nového zmluvného partnera, spoločnosti Begbie, s. r. o., zabezpečovať zimnú údržbu po prvý raz na všetkých chodníkoch vo vlastníctve a správe mesta Banská Bystrica.

Údržba chodníkov sa počas zimy vykonáva podľa Operačného plánu zimnej údržby, pričom zimné obdobie trvá 4,5 mesiaca. Chodníky sú rozdelené do troch skupín podľa dôležitosti, a na základe toho bude dodávateľ tejto služby zabezpečovať zimnú údržbu. K bežným úkonom patrí strojné pluhovanie, posypávanie, resp. ručené čistenie chodníkov od snehu a ľadu. V prípade výstrahy SHMÚ na vznik poľadovice vykoná dodávateľ aj preventívny posyp. V ostatnom čase budú stroje a ich obsluha v pohotovosti,“ hovorí Renáta Hláčiková, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.

Jedným zo symbolov nového zmluvného partnera mesta je, že disponuje viacerými modernými aj ekologickými mechanizmami. Banskobystričania sa o tom mohli presvedčiť už počas leta a inak by tomu nemalo byť ani v zime. Odhŕňanie a odvoz snehu zabezpečí mini bagrami, ktoré sú svojimi parametrami na chodníky vhodnejšie. V mestských parkoch bude musieť na požiadavku mesta používať ekologický posypový materiál zeolit.

Verím, že nový dodávateľ je na zimu v Banskej Bystrici stopercentne pripravený, a už sa nezopakuje situácia z minulých rokov, keď sme museli operatívne hľadať spoločnosti a ľudí, ktorí by pomohli so zimnou údržbou chodníkov pôvodnému partnerovi mesta. Počas leta spoločnosť Begbie ukázala, že má modernú techniku a potrebný personál, preto verím, že cez zimu nenastanú  žiadne problémy a všetko bude fungovať hladko,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Zimnú údržbu miestnych komunikácií – vozoviek, vnútroblokov či parkovísk bude vykonávať firma MIS – Milan Smädo. Podľa slov vedenia spoločnosti, v týchto dňoch pracovníci navážajú do svojich skladov potrebný materiál na posyp – drvu a soľ. Zároveň kontrolujú mechanizmy a techniku a pripravujú ju na začiatok zimného obdobia. Zakúpili aj nový stroj, ktorý budú využívať pri čistení parkovísk.

Dispečing zimnej údržby miestnych komunikácií: mob. +421 902 929 304,   e-mail smado@misudrzba.sk
Dispečing zimnej údržby chodníkov: mob. +421 903 414 098,  e-mail dispecingbb@begbie.sk

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora