Aktuality

Zamestnanci zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú testovaní na COVID-19

Testovanie zamestnancov na COVID19

Vo štvrtok, 23. apríla 2020 sa od 10:00 hod. začne s testovaním všetkých zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, vrátane terénnych pracovníkov a opatrovateliek. Dohodol sa na tom primátor Ján Nosko so spoločnosťou MEDIREX, ktorá zabezpečí testovanie na koronavírus COVID-19 bezplatne prostredníctvom mobilných odberových zariadení na troch miestach. 

Nečakáme, prichádzame s vlastnou iniciatívou. Zdravie zamestnancov, ktorí sú v kontakte s najzraniteľnejšími skupinami obyvateľstva je pre nás dôležité. Týmto preventívnym vyšetrením chceme predísť situáciám, ktoré boli nedávno medializované v iných mestách. V našom záujme je zistiť skutočný stav, eliminovať prípadné ložiská možného výskytu koronavírusu COVID-19 a podľa výsledkov preventívne zrealizovať ďalšie opatrenia,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Otestovaných bude celkom 241 zamestnancov zariadení, ktoré spadajú pod Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti a Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici. Ide o zamestnancov Zariadenia pre seniorov Jeseň a KOMUCE, Strediska sociálnych služieb i mestských detských jaslí. Zároveň budú otestovaní všetci terénni pracovníci a opatrovateľky Agentúry sociálnych služieb, zamestnanci Zariadenia núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA, Nízkoprahového centra KOTVIČKA a Nízkoprahového komunitného centra KOMPas.

Vyšetrenie na koronavírus absolvujú zamestnanci na troch miestach ꟷ v Zariadení pre seniorov Jeseň na Internátnej ulici na Fončorde, V KOMUCE na Krivánskej ulici v Sásovej a v Stredisku sociálnych služieb na Uhlisku. V spolupráci so spoločnosťou sme vytvorili presný harmonogram, kto a kedy má na konkrétne odberové miesto prísť. Jedno testovanie trvá približne tri minúty,“ hovorí vedúca Oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti Odboru sociálnych vecí MsÚ Beata Styková.

Všetci zamestnanci, ktorých sa testovanie týka, dostali podrobné pokyny, ktorými sa musia riadiť. Minimálne dve hodiny pred odberom nemôžu jesť a piť, fajčiť, používať kvapky alebo spreje do nosa či hrdla a pod.

Po ukončení vyšetrenia zašle spoločnosť report o počte pozitívnych a negatívnych testov, avšak anonymne, bez uvedenia mena konkrétnej osoby z dôvodu dodržania potrebnej legislatívy a GDPR. V prípade, že niektorému zo zamestnancov vyjde pozitívny test, podnikneme potrebné kroky v spolupráci s RUVZ, medzi ktoré patrí najmä zatvorenie zariadenia, v ktorom pracuje a ďalšie potrebné hygienicko-epidemiologické opatrenia. Ak pôjde o opatrovateľku, ktorá chodí do domácnosti k seniorom odkázaným na pomoc druhých, budeme postupovať štandardným spôsobom. Ona, jej blízki a známi, s ktorými bola v posledných dňoch v kontakte budú musieť ostať v domácej karanténe,“ dopĺňa Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora