Aktuality

Odber vzoriek na COVID-19

stan

Vzhľadom na požiadavku zo zasadania Bezpečnostnej rady kraja začal Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Banská Bystrica s realizáciou odberov vzoriek na COVID-19.  Zriadená bola mobilná jednotka na odber vzoriek, ktorá umožní vyšetriť určené osoby na základe Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom. Toto usmernenie a bližšie informácie nájdete TU.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ NEROZHODUJE O TOM, KTO BUDE OTESTOVANÝ

Po včerajšej medializácii zriadenia novej mobilnej jednotky na odber vzoriek kontaktujú Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica ľudia, ktorí sa z rôznych dôvodov chcú dať otestovať. Záujem je samozrejme veľký, no každý otestovaný musí spadať do jednej z kategórií, ktoré určilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Pred tým, ako ho zdravotníci otestujú, zároveň musí byť odporučený obvodným lekárom a schválený epidemiológom z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorého je možné kontaktovať na tel. čísle 048/436 74 60.

ODBER JE MOŽNÝ V NASLEDOVNÝCH PRÍPADOCH:

  • osoby s respiračnou infekciou, ak je mierny priebeh infekcie dlhší ako 4 dni a ak nie je známa etiológia resp. zdroj infekcie
  • pozitívna cestovateľská anamnéza a prítomnosť respiračných príznakov
  • pacienti nad 65 rokov s respiračným infektom v zariadeniach sociálnych služieb alebo z krízovej linky
  • v 3. fáze epidémie rodiny exponovaných zdravotníckych pracovníkov
  • bežný alebo úzky kontakt u zdravotníckeho pracovníka
  • psycho-sociálno-spirituálne tímy pracujúce v zdravotníckych zariadeniach a v ambulanciách
  • deti s pozitívnou rodinnou anamnézou alebo cestovateľskou anamnézou a/alebo respiračnými príznakmi
  • tehotná, ak nemá skríning na Covid-19 v poslednom období alebo pri dôvodnom podozrení dieťaťa, ktoré s ňou žije v spoločnej domácnosti
  • pacienti s COVID-19 v domácom prostredí a majú sa dobre
  • ozbrojené zložky MV SR a MO SR podľa špeciálne vypracovaného postupu