Aktuality

Monument v Majeri opäť ocenený

Monument Majer

Vojnový cintorín v Majeri vznikol v roku 1915 pri nemocnici, v ktorej ošetrovali vojakov počas 1. svetovej vojny. V minulosti do pôvodného areálu zasiahla výstavba štátnej cesty medzi Banskou Bystricou a Breznom a k ďalšiemu zásahu došlo výstavbou objektov v severnej časti cintorína. Tento priestor začal postupne zarastať a časom sa zničili aj náhrobky. Zachovaný zostal iba Pomník československých legionárov. V spolupráci s odborníkmi zrealizovalo mesto archeologický prieskum, v rámci ktorého sa podarilo zmapovať existujúce hroby.

Následne v roku 2016 vyhlásilo mesto v spolupráci so Slovenskou komorou architektov urbanisticko-architektonickú súťaž „Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v Majeri.“ Cieľom bolo priniesť názor na komplexné riešenie pietneho miesta, priestorové usporiadanie a novú architektonickú kvalitu. Víťazný návrh urbanisticko-architektonickej súťaže z dielne trojčlenného tímu –Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Maroš Greš zahŕňal aj vybudovanie objektu – MONUMENTU.

Po zdĺhavých procesoch majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, žiadosti o stavebné povolenie či verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby, sa so stavebnými prácami začalo v roku 2018 pri príležitosti 100. výročia konca prvej svetovej vojny. Monument s vyhliadkovou plošinou, ktorý sa nachádza na rozhraní vojnového a civilného cintorína, a označenie 506 hrobových miest padlých vojakov, odhalilo vedenie mesta počas Dňa vojnových veteránov dňa 11. 11. 2018.

Práve za MONUMENT získali autori v roku 2019 Cenu Dušana Jurkoviča a aktuálne aj ocenenie CE ZA AR v kategórii občianske a priemyselné budovy.

Monument vďaka autorom a všetkým tým, ktorí sa podieľali na jeho vzniku pripomína historické udalosti a odvážnych ľudí. Som rád, že vojnový cintorín získal po rokoch dôstojnosť, ktorú si zaslúži. Blahoželám k získaniu ďalšieho ocenenia,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Foto: Ján Kekeli

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria