Aktuality

Mesto zriadilo špeciálny účet, rodinní príslušníci môžu svojim blízkym zabezpečiť nákup potravín či liekov

Mestský úrad Banská Bystrica

 

Mesto Banská Bystrica vytvorilo kontakty na pomoc osamelým seniorom (osamelysenior@banskabystrica.sk a 048/4330777) ešte 15. marca. Odvtedy pomohli zamestnanci mestského úradu a dobrovoľníci zabezpečiť približne 40 nákupov potravín a takmer 30 donášok liekov tým, ktorí potrebujú našu pomoc. Keďže osamelí seniori, imobilní obyvatelia s problémovou mobilitou či ľudia v karanténe nemajú veľakrát pri sebe hotovosť, mesto reaguje na požiadavky ich rodinných príslušníkov, aby bol zriadený špeciálny bankový účet mesta.  

Ten je k dispozícii už  v týchto dňoch  pre všetkých záujemcov, ktorí chcú svojim „starkým“ a ľuďom odkázaným na pomoc druhých žijúcim v Banskej Bystrici zabezpečiť donášku potravín alebo liekov. Každý, kto sa chce postarať o svojho blízkeho by mal postupovať nasledovným spôsobom:

  1. Zavolať alebo napísať na zriadené kontakty dočasného krízového call centra: osamelysenior@banskabystrica.sk a 048/4330777 a vysloviť svoju požiadavku – komu má byť doručený nákup potravín alebo liekov, ako aj jednotlivé položky nákupu.
  2. V prípade, že sa chce rodinný príslušník postarať o svojho blízkeho zabezpečením nákupu potravín alebo liekov, zašle finančné prostriedky na novovzniknutý účet Coronavirus: SK98 7500 0000 0040 2059 1440. Nevyhnutné je uviesť osemmiestny variabilný symbol, ktorého čísla tvoria údaje o osobe, ktorej má byť poskytnutá pomoc (rok-mesiac-deň narodenia, napr. 19500602). Do poznámky je potrebné napísať meno a priezvisko, trvalý, resp. prechodný pobyt toho, komu sa peniaze v rámci pomoci majú poskytnúť.

Každý mesiac počas mimoriadneho obdobia na zriadený účet pribudne aj 4919 eur. Ide o sumu, ktorú tvorí časť platov primátora Jána Noska a dvoch viceprimátorov – Jakuba Gajdošíka a Milana Lichého Mesto zároveň pripravuje aj uznesenie do najbližšieho mestského zastupiteľstva, ktoré by sa malo konať formou videokonferencie. Ak bude schválené, umožní previesť na špeciálny účet aj prostriedky z rezervného fondu mesta. Všetky financie by sa tak využili na nákup ochranných prostriedkov, rúšok, dezinfekcie a na úhradu ďalších výdavkov súvisiacich so súčasnou situáciou.

S pomocou pre seniorov pokračujeme neustále

Jedným z opatrení, ktoré sme prijali ešte začiatkom marca bol zákaz návštev v našich zariadeniach sociálnych služieb. Seniorom chýba fyzický kontakt so svojimi rodinami a  s okolitým svetom, čo je pochopiteľné. Keďže v Zariadení pre seniorov na Krivánskej v Sásovej a v Jeseni na Fončorde nemali klienti pripojenie na internet, v týchto dňoch ho zabezpečíme do takmer 200 bytov.  Vďaka tomu budú môcť byť v neustálom spojení so svojimi blízkymi, ale napríklad aj sledovať sväté omše online. Naši zamestnanci sú pripravení pomôcť im s obsluhou počítačov a tabletov, ktoré seniorom zabezpečili ich rodinní príslušníci,“ hovorí primátor Ján Nosko.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora