Aktuality

Dvojjazyčná publikácia Pamätihodnosti mesta obohatí vaše vedomosti o Banskej Bystrici

Publikácia Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica

Vedeli ste, že Základná škola Slobodného slovenského vysielača slúžila kedysi ako meštianska a obchodná škola? Alebo, že lipa pri Evanjelickej fare v Radvani je spätá s menom Andreja Sládkoviča? Či to, že torzo komína v Hornej ulici č. 16 je pozostatkom prvej banskobystrickej továrne na farbenie, čistenie a pranie bielizne? Všetky zaujímavosti o kultúrnych pamiatkach a  osobnostiach Banskej Bystrice prezradí nová dvojjazyčná publikácia Pamätihodnosti mesta. Informačne bohatá a vďaka fotografiám atraktívna kniha by nemala chýbať v domácej knižnici každého Banskobystričana a návštevníka mesta.

Prvých 200 záujemcov má možnosť  získať publikáciu Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica bezplatne v Informačnom centre na Námestí SNP č. 1 a v Turistickom informačnom centre na ul. 29. augusta 37 v priestoroch autobusovej stanice. Kniha poslúži nielen obyvateľom a turistom, ale mesto ju plánuje distribuovať aj do svojich základných škôl pre potreby regionálnej výchovy.

Naše mesto je bohaté nielen na osobnosti, ale i vzácne pamiatky. Knižná novinka zjednocuje doterajšie poznatky, a zároveň dopĺňa mozaiku o ďalšie pozoruhodnosti, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť histórie mesta. Jej pridanou hodnotou je, že po prvý raz prevedie po pamätihodnostiach nielen domácich, ale aj zahraničných záujemcov. Som rád, že sa dejiny a krása Banskej Bystrice aj takouto formou dostanú do povedomia širšej verejnosti,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Kniha je dielom kvalifikovaných autorov a zahŕňa pamätihodnosti vyhlásené v rokoch 2011 – 2018. Rozdelená je do troch kapitol (Hmotné pamätihodnosti, Nehmotné pamätihodnosti, Národné kultúrne pamiatky), ktoré sa delia na ďalšie podkapitoly. Čitateľovi prináša pohľad na architektonické pamiatky, drobnú architektúru, pamätné tabule, výtvarné diela, osobnosti, udalosti, a pod.

Pamätihodnosti majú hlavne lokálny kultúrno-historický význam.  Zahŕňajú hmotné  veci, akými sú  budovy, sochy, pamätné tabule, hroby,  kombinované diela prírody a človeka, ale aj nehmotné, napríklad udalosti, osobnosti, pamätné dni, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy,  zaniknuté predmety. Regionálna história je blízka rodákom a obyvateľom regiónu. Jej poznanie podporuje vzťah nielen  ku konkrétnemu prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj k národu a vlasti,“ dopĺňa Jana Pelikánová z Oddelenia kultúry MsÚ v Banskej Bystrici.

Zoznam pamätihodností mesta Banská Bystrica je otvorený materiál a námety na ich vyhlásenie je možné zaslať samospráve na tlačive, ktoré je dostupné na našom webe – Návrh na vyhlásenie pamätihodnosti mesta.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora