Aktuality

Banská Bystrica je najmenej zadlžené krajské mesto

BB

Po nástupe  Jána Noska do funkcie primátora v roku 2014 bol dlh mesta Banská Bystrica vo výške takmer 14 500 000 eur, čo predstavovalo v prepočte na jedného obyvateľa 187 eur. Dnes je Banská Bystrica s výškou dlhu 6 100 000 eur (80 eur na obyvateľa) najmenej zadlženým krajským mestom na Slovensku. Vďaka efektívnemu hospodáreniu v dobrých ekonomických časoch si tak môže aj v súčasnom období krízy spôsobenej koronavírusom dovoliť čerpať úver a realizovať viaceré plánované investičné akcie.

Záverečný účet mesta Banská Bystrica v uplynulých rokoch pravidelne vykazoval  dobré výsledky s niekoľkomiliónovými prebytkami v mestskom rozpočte. Prispieval k tomu pozitívny vývoj v plnení podielových daní či úspory dosiahnuté vďaka väčšej transparentnosti pri obstarávaní tovarov a stavebných prác. Vďaka ušetreným financiám mohla samospráva investovať do dopravnej infraštruktúry, materských a základných škôl či do športu.

„V čase priaznivej ekonomickej situácie sme hospodárili zodpovedne. Spoliehali sme sa na mestský rozpočet a získané mimorozpočtové zdroje. Aj napriek mnohým investičným projektom, ktoré sa nám podarilo zrealizovať, sme mesto zbytočne nezadlžovali. Práve naopak, dlh sme kontinuálne znižovali,“ hovorí Ján Nosko.

Vďaka nízkej zadlženosti má mesto Banská Bystrica možnosť nevzdať sa príležitosti čerpať štátne dotácie či eurofondy a na ich spolufinancovanie využiť úverové zdroje.  Ide napríklad o športovú infraštruktúru v súvislosti s organizáciou EYOF, na výstavbu ktorej získala samospráva významné štátne dotácie. Zároveň ide o rôzne projekty z eurofondov, ako napr. revitalizácia vnútrobloku Sitnianska v Sásovej.

Štátne dotácie a eurofondy sú časovo viazané a musíme ich do určitého obdobia vyčerpať. Pri súčasnej situácii spojenej s výpadkom príjmov samospráv nedokážeme všetky potrebné zdroje na spolufinancovanie projektov nájsť iba v rozpočte mesta. V prípade, že by sme si nemohli dovoliť na tento účel čerpať bankový úver, o financie z mimorozpočtových zdrojov by sme nenávratne prišli,“ dopĺňa Jakub Gajdošík.

Vývoj dlhu mesta Banská Bystrica od roku 2014

rok                     dlh počet obyvateľov dlh/1 obyvateľ v € medziročný pokles (-) / nárast (+) dlhu
2019 6 062 402 76 153 80 -1 262 958
2018 7 325 360 76 432 96 -871 682
2017 8 197 042 76 630 107 -1 878 584
2016 10 075 626 76 818 131 -2 781 037
2015 12 856 663 77 015 167 -1 597 074
2014 14 453 737 77 345 187 -3 300 243

 

Krajské mestá K8

Krajské mestá K8 Dlh k 31. 12. 2019 v EUR
Banská Bystrica 6 062 402
Bratislava 137 977 120
Košice 31 914 812
Trnava 8 998 893
Nitra 16 500 000
Trenčín 17 300 000
Žilina 20 012 947
Prešov 25 982 165

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora