Aktuality

Zbavíme sa nevyhovujúcich okien a opravíme aj fasádu

DSC_0012

Po obnove banskobystrických materských a základných škôl, ktorej sa samospráva venuje dlhodobo, sa opráv dočká aj budova Základnej umeleckej školy Jána Cikkera na Štefánikovom nábreží. V škole pôsobí takmer 70 zamestnancov a navštevuje ju viac ako 1000 žiakov v štyroch umeleckých odboroch. Tento týždeň bolo stavenisko odovzdané do rúk zhotoviteľa, a následne sa začne s prácami.

 Základná umelecká škola Jána Cikkera je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka, a preto budú práce prebiehať pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.

„Pri národných kultúrnych pamiatkach je vždy proces zložitejší. Ide o určitý zásah, a preto je potrebná dôkladná komunikácia s kompetentnými inštitúciami. Základná umelecká škola Jána Cikkera vychováva mladých umelcov v rôznych oblastiach a za prácou pedagógov i žiakov ostávajú viditeľné výsledky v podobe ocenení. Som preto veľmi rád, že sa nám podarilo vysúťažiť zhotoviteľa a vďaka výmene okien a oprave fasády sa po rokoch zvýši komfort výučby. Verím, že obnova bude prebiehať bez problémov,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Práce budú trvať približne štyri mesiace v závislosti od klimatických podmienok. Ide o výmenu 17 ks 8-krídlových, 27 ks 4-krídlových a 16 ks 2-krídlových starých okien v dvorovej časti, ktoré nahradia nové – drevené. Cena za výmenu šesťdesiatich okien po verejnom obstarávaní je 123 840 eur s DPH.

Obnova fasády školy pozostáva z jej očistenia a opravy nesúdržných a zvetraných omietok, ktoré budú odstránené a nahradené novými. Následne bude celá fasáda natretá novým náterom a keramická výzdoba fasády, ostení okien a medziokenných pilierov bude očistená a ošetrená hydrofóbnym náterom. Existujúce dažďové žľaby a zvody budú demontované a nahradené novými. Plocha opravovanej fasády je 2 077 m² a 500 m² keramickej výzdoby. Cena po verejnom obstarávaní je takmer 89 500 eur s DPH.

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora

Galéria