Aktuality

Prioritou na zimnom štadióne je bezpečnosť

zimny-stadion01

V súvislosti s prípravou rekonštrukcie západnej tribúny Zimného štadióna v Banskej Bystrici mestská spoločnosť MBB a.s., ako vlastník štadióna, oslovila odborníkov z drevárskej fakulty vo Zvolene za účelom posúdenia skutkového stavu jeho drevenej konštrukcie. Na základe odborného posúdenia bol statikom vypracovaný statický posudok so zoznamom nevyhnutných opatrení, ktoré bolo potrebné z hľadiska bezpečnosti bezodkladne vykonať. V zmysle posudku bola vypracovaná projektová dokumentácia na statické zabezpečenie zimného štadióna, a tiež spustené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.

V úvode realizácie stavby však na strane vysúťaženého dodávateľa nastali problémy so subdodávateľmi, a preto navrhol predĺženie pôvodného termínu dokončenia stavby. Vzhľadom na absolútnu prioritu prevádzkovateľa zimného štadióna, ktorou je bezpečnosť hráčov a všetkých návštevníkov sa vedenie MBB a.s., aj napriek časovému sklzu, rozhodlo pokračovať v rekonštrukcii s týmto dodávateľom a zmluvu nezrušiť. Zrušenie zmluvy a následne nové verejné obstarávanie by posunulo vykonanie nevyhnutných statických opatrení až do obdobia po ukončení ďalšej hokejovej sezóny, čo bolo z hľadiska bezpečnosti neprípustné. Mrzí nás, že táto situácia skomplikovala prípravu hokejistom HC’05, no veríme, že si všetci uvedomujú, že nič nie je dôležitejšie ako bezpečnosť návštevníkov štadióna.

V súčasnosti práce na nevyhnutnom statickom zabezpečení prebiehajú nepretržite aj počas víkendov s cieľom odovzdať halu A do užívania hokejového klubu čo najskôr.

Zásadne nemôžeme súhlasiť s vyjadreniami niektorých zamestnancov HC‘05 o neposkytovaní informácií o rekonštrukčných prácach, nakoľko poverený člen predstavenstva MBB a.s. každodenne intenzívne komunikuje o postupe prác s prezidentom alebo riaditeľom hokejového klubu HC‘05 Banská Bystrica.

Zároveň by sme chceli niektorých zamestnancov HC’05, prípadne ostatnú hokejovú verejnosť vyzvať, aby nevyvíjali neprimeraný tlak na samotných montážnikov, nakoľko práce realizujú vo výške 16 metrov nad zemou na pohyblivých plošinách pri teplote okolo 50 °C. Jeden trám, ktorý musia ukotviť z dvoch plošín najviac štyria montážnici, má pritom hmotnosť cca 80 kg.

Súbežne s prácami na náročnom statickom zabezpečení strešnej konštrukcie sa finalizujú práce na dokončení šiestich úplne nových mládežníckych šatní, kancelárií trénerov, spŕch a toaliet, kde boli zapracované všetky odporúčania a požiadavky zástupcov HC‘05. Súčasťou prác je aj úplne nová výkonná vzduchotechnika a nábytkové vybavenie obstarané na mieru podľa vekových kategórií jednotlivých družstiev vo farbách a s logami klubu, ktoré budú čoskoro odovzdané.

MBB a.s počas leta doplnilo chýbajúce dažďové odkvapy a zvody zo striech z oboch strán zimného štadióna. Úplnou novinkou od začiatku sezóny bude aj nová elektrická rolba s potrebným doplnkovým vybavením, ktorá by mala byť dodaná do 26. augusta 2019.

Počas prvého polroka 2019 sa v súčinnosti s vedením mesta a zástupcami HC‘05 pripravovala aj architektonická štúdia na „Prestavbu západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia“, do ktorej boli zapracované všetky požiadavky na budúcu využiteľnosť a funkčnosť prestavby. Do celého procesu prípravy štúdie zasiahla aj informácia o organizácii letného Európskeho olympijského festivalu mládeže v roku 2021 v Banskej Bystrici, keď sa vo významnej miere počíta s využitím zimného štadióna. Štúdia bola v závere prvého polroka 2019 odsúhlasená a aktuálne prebiehajú práce na príprave projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. Samotná realizácia prestavby je plánovaná po skončení budúcoročnej hokejovej sezóny.

Vyššie uvedené skutočnosti svedčia o snahe mesta Banská Bystrica a spoločnosti MBB a.s. zabezpečiť pre banskobystrický hokej a širokú korčuliarsku verejnosť dôstojné podmienky, a preto prosíme o pochopenie a trpezlivosť počas rekonštrukčných prác.

Galéria