Aktuality

Nezabúdajme!

1

Banská Bystrica má bohatú históriu, ktorá sa nespája len s udalosťami či nádhernými budovami. V našom meste žilo veľa zaujímavých osobností, ktoré tu pôsobili, tvorili a banskobystrické ulice nesú ich mená dodnes. Jednou z nich je aj významná slovenská spisovateľka a národná buditeľka Terézia Vansová, ktorej hrob sa nachádza na Evanjelickom cintoríne v meste pod Urpínom a v súčasnosti je potrebná jeho obnova.  

Terézia Vansová žila 31 rokov v Banskej Bystrici,  kde aj zomrela. Počas svojho života tu písala, prekladala, zbierala recepty, revidovala staršie práce, redigovala Slovenskú ženu a prispievala do Šoltésovej Živeny. Jej Sirota Podhradských sa stala prvým dievčenským románom, jej Nová kuchárska kniha bola prvou v slovenčine písanou kuchárskou knihou, ktorú napísala žena.  Za román Kliatba, ktorý sa odohráva aj v našom meste, dostala štátnu cenu.

Jej hrob je národná kultúrna pamiatka, no už niekoľko rokov je v zlom stave, a tak musí byť zrealizovaná rozsiahla oprava. Nachádza sa na pozemku Evanjelickej cirkvi a. v., no nie je v jej majetku. Aj napriek tomu, že nie je ani v majetku mesta Banská Bystrica, spoločne sa usilujeme o jeho záchranu a hľadáme možnosti pre jeho zachovanie. Mesto preto pristúpilo k demontáži zvislých nápisných dosiek trojhrobu a po oprave zabezpečíme bežnú údržbu, ktorá pozostáva z čistenia kameňa či obnovy písma.

Dňa 10. októbra uplynie 77 rokov od úmrtia Terézie Vansovej, a preto vyzývame všetkých, ktorí môžu na opravu prispieť akoukoľvek čiastkou, aby tak urobili a pripojili sa k iniciatíve Banskej Bystrice, Tisovca, rodnej Zvolenskej Slatiny, Evanjelickej cirkvi a. v. a ďalším spolkom či jednotlivcom. Viac informácií o dobrovoľnom príspevku nájdete na stránke http://matica.sk/milodar-pre-vansovu/ alebo priamo na Evanjelickej fare v Lazovnej ulici 42 v Banskej Bystrici počas pracovného týždňa od pondelka do piatka v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora

Galéria