Aktuality

V meste vysadíme nové stromčeky

Stromy

Zeleň je dôležitou súčasťou každého mesta a všetky aktivity, ktoré napomáhajú k jej zachovaniu sú v Banskej Bystrici vítané. Pri tejto príležitosti samospráva prostredníctvom Oddelenia životného prostredia v spolupráci s organizáciou ZAaRES rozhodli vysadiť stromčeky, ktoré by neskôr bez výrubu mohli slúžiť ako vianočné. Vysádzať sa bude v jednotlivých mestských častiach.

Táto aktivita sa uskutoční už zajtra, 15. novembra 2018 v Podlaviciach, kde začíname pri katolíckom kostole približne v čase 9:00 – 9:30 hod. Pokračovať budeme na Uhlisku. Cieľom je ušetriť dreviny, ako aj nemalé finančné prostriedky, ktoré sú spojené s výrubom drevín, technickou obsluhou či dovozom. Tieto dreviny budú postupne rásť, budú vyzdobované a splnia naraz viac funkcií – estetickú aj úžitkovú.

Umiestnenie vianočných stromčekov v jednotlivých mestských častiach je často spojené s problémami. Tento rok sa chceme vyhnúť umiestňovaniu stromčekov na stiesnených či betónových plochách, a preto hľadáme riešenia. Potrebná je najmä súčinnosť s obyvateľmi, nakoľko tí sa pri vianočných stromčekoch stretávajú a organizujú pri nich rôzne vianočné podujatia, ako napr. Mikuláša pre deti. Samospráva a ZAaRES preto komunikujú s predsedami komisií mestských častí, aby vytypovali vhodné lokality na výsadbu, prípadne našli miesto vhodné na stretávanie sa pri už rastúcom strome. V mestskej časti Šalková bude cez Vianoce vyzdobený strom na námestí a v časti sídlisko opeknie strom na Partizánskej ulici. Šetríme prírodu pre ďalšie generácie a krásu.