Agendy

Prihláška pre účasť na príležitostnom trhu Pamiatka zosnulých – Podnikateľ

Mesto Banská Bystrica pripravuje v dňoch od 25. októbra do 2. novembra 2022 na Námestí Štefana Moysesa v Banskej Bystrici príležitostný trh „Pamiatka zosnulých”.

Záujemcovia o predaj na uvedenom trhu môžu svoje prihlášky zasielať na:

  • Mestský úrad, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, oddelenie kultúry, Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica,
  • e-mail: eva.chmelikova@banskabystrica.sk
  • prihláška musí byť podpísaná + prílohy.

Záväzná prihláška sa nachádza nižšie v časti Dokumenty, žiadosti a tlačivá.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Záujemcovia o predaj na uvedenom trhu môžu zasielať podpísané záväzné prihlášky do 18. októbra  2022.

Všeobecné záväzné nariadenia

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa