Agendy

Oznámenie o určení prevádzkovej doby – Podnikateľ

  • Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť mestu vždy do 5 kalendárnych dní:
  1.  otvorenie prevádzkarne a určenie prevádzkovej doby
  2.  zmenu prevádzkovej doby

Informácie

Žiadateľ

  • právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Legislatíva

  • Zákon 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Podpisovanie

  • vlastnoručne

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou