Agendy

Odpustenie príspevku za materskú školu – letné prázdniny – Občan

Žiadosť je určená zákonnému zástupcovi,  ktorého dieťa nebude v období počas letných prázdnin (júl a/alebo august) navštevovať  materskú školu.

Informácie

Žiadateľ

Zákonný zástupca, ktorého dieťa nebude v období počas letných prázdnin  ( júl a/alebo august) navštevovať  materskú školu.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Poučenie

Žiadosť je potrebné doručiť zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľa materskej školy .