Podujatia

Žiacka chodecká liga – 4. kolo

chodecká liga

Pozývame Vás na 1. kolo 17. ročníka Žiackej chodeckej ligy.

Informácie

ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica

Galéria