Podujatia

Záhrada v meste

diskusia foto

Pozývame na diskusiu – ZÁHRADA V MESTE s odborníkmi Ing. Annou Faturovou, Ing. Janou Pavlíkovou a Ing. Michal Marcinovom.

Diskusia na tému „záhrada“ je jedným z odborných podujatí už 6. ročníka projektu Prvý človek bol umelec. Kým predchádzajúce festivaly boli venované umeniu a D. Skuteckému, tento ročník je venovaný ZÁHRADE, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Vily D. Skuteckého. Vila aj so záhradou sú evidované ako národná kultúrna pamiatka. Cieľom diskusie je na jednej strane priblížiť kontext mestskej záhrady v 19. storočí (jej význam a úlohu v minulosti), ako aj jej funkcie dnes, vrátane objasnenia podmienok inštitucionálnej ochrany a hľadania možností obnovy. Na druhej strane chceme aktivizovať záujem o tento fenomén a podnietiť diskusiu o jej význame v kontexte nevyhnutnosti zelene v mestách.

Ing. Anna Faturová

V rokoch 2000-2005 ukončila štúdium na vysokej škole – odbor Záhradná a krajinná architektúra na SPU v Nitre. Profesionálne sa venuje historickým záhradám a parkom na Slovensku. Po niekoľkých rokoch v zahraničí, dlhodobejšie pracovala na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica – pracovisko Banská Štiavnica. Počas tohto pôsobenia sa podieľala aj na spracovaní návrhu na vyhlásenie záhrady pri vile Dominika Skuteckého za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti pracuje na Pamiatkovom úrade v Bratislave, na projekte PAMIS (Pamiatkový informačný systém).

Ing. Jana Pavlíková

Je manažérkou kvality ovzdušia, pôsobí v Slovenskej agentúre životného prostredia. “Som ekologička a mojou doménou, bola veľmi dlho ochrana biodiverzity, jej rozličných foriem a zložiek.  Odkedy pracujem na projekte LIFE Populiar,  uvedomujem si, že všetky zložky životného prostredia spája ovzdušie, bez ktorého by neexistoval život vo formách ako ich poznáme.”

Ing. Michal Marcinov

“Krajinnú architektúru začal študovať na fakulte architektúry STU a dokončil na stavebnej fakulte STU. V roku 2012 vytvoril Laboratórium architektúry krajiny, v ktorom dnes s kolegami pracujú na zadaniach v spolupráci s architektami a inými profesiami od urbanistickej mierky až po atypový mobiliár. Spolu s kolegami a architektami ateliéru 2021 je laureátom ceny CEZAAR 2016 v kategórií exteriér za stavbu lávky a výhliadky na kopci Straník v Žiline. V súčasnosti okrem záhrad spolupracuje na postupnej realizácií na námestí Slobody v Bratislave, dopracovaní návrhu Zámeckého parku v Ostrave Porube a ďalších zadaniach.  Tento rok spolupracoval s výtvarníčkou a profesorkou Ilonou Németh na projekte jej diela plávajúcich záhrad pre festival  Documenta fifteen v nemeckom meste Kassel. V prípade príležitosti účinkuje aj ako porotca architektonických súťaží….”

 

Vstupné 2 eurá.

Študenti a učitelia umeleckých škôl VSTUP VOĽNÝ.

Srdečne pozývame!

 

Informácie

Horná 55, Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého

Galéria