Podujatia

Športová olympiáda seniorov

olympic_medals

Blíži sa Športová olympiáda seniorov

 

Vo štvrtok 5. októbra 2023 sa v Športovom areáli ZŠ s MŠ Radvanská uskutoční obľúbené športové podujatie Športová olympiáda seniorov, ktoré každoročne organizuje Mesto Banská Bystrica v spolupráci so ZŠ s MŠ Radvanská, Olympijským klubom Banská Bystrica a CVČ Havranské. Na podujatí, ktoré sa koná v rámci Akadémie európskeho seniora  si športuchtiví seniori zmerajú sily  v disciplínach streľba na basketbalový kôš, šípky, streľba na hokejovú bránu, nordic walking a v tímovom petangu.

 

Športovej olympiády seniorov mesta Banská Bystrica sa môže zúčastniť každý obyvateľ, obyvateľka Banskej Bystrice a blízkeho okolia, ktorý/ktorá poberá starobný dôchodok.

Záujemcovia o účasť na Športovej olympiáde seniorov sa môžu ešte  prihlásiť priamo v mieste konania podujatia pri prezentácii dňa 5. októbra 2023 v čase od 8.00 do 8.30 h.

 

Program podujatia:

 

 8:00 – 8:30 – prezentácia

 9:00 – 9:15 – otvorenie podujatia, sľub pretekárov a rozhodcov

 9:15 – 12:00 – súťažné disciplíny

a/ nordic walking

b/ hod šípkami na terč

c/ streľba na bránu hokejkou

d/ hod loptou do basketbalového koša

e/ petang

12:00 – 13:00 – vyhlásenie výsledkov, tombola, ukončenie podujatia

 

Časový program je orientačný a môže byť upravovaný podľa priebehu jednotlivých disciplín, prípadne podľa počasia. V prípade nepriaznivého počasia budú súťaže presunuté do  telocvične a disciplíny prispôsobené podmienkam.

Vekové kategórie môžu byť upravené podľa počtu prihlásených účastníkov.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Oddelenie športu MsÚ BB

Informácie

Základná škola s materskou školou Radvanská 1, Banská Bystrica

Galéria