Podujatia

Športová olympiáda detí materských škôl o Putovný pohár primátora mesta

OMŠ 13

Pozývame vás na 26. ročník športových súťaží pre deti materských škôl.

Informácie

Atletický štadión SNP Dukla, Banská Bystrica