Podujatia

Športová olympiáda detí materských škôl o Putovný pohár primátora mesta – ZRUŠENÉ

Pozývame vás na 26. ročník športových súťaží pre deti materských škôl.

Informácie

Športová hala Dukla, Štiavničky, Banská Bystrica