Podujatia

Program na apríl I od 1. 4. 2022

index

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE  LHM

Múzeum – domov múz

Ľudové hudobné nástroje

Bábkarský salón

Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

 

PODUJATIA LHM

termín názov podujatia popis podujatia miesto
  2. 3. 2022 – 22. 4. 2022  Osobnosti v tajničkách  Online súťaž interaktívnou formou prostredníctvom tajničiek.  www.facebook.com/LHMBB
 

 

4. 4. 2022 – 29. 4. 2022

 

 

Predmet mesiaca – Marioneta víla Surfína

 

 

Príbeh zbierkového predmetu bábkarky Ľubice Charvátovej.

 

 

www.facebook.com/LHMBB

 4. 4. 2022 – 27. 5. 2022

Komentované prehliadky každý utorok

10. 00 hod.  a  15. 00 hod.

 Krása v bábkach zakliata  Výstava k 70. narodeninám bábkarky Ľubice Charvátovej. Výstavné priestory v expozícii

Múzeum – domov múz

 5. 4. 2022 – 13. 5. 2022   Tibor Andrašovan – Dialógy  Výstava k 105. výročiu narodenia hudobného skladateľa, dirigenta a pedagóga.  Priestory prízemia ŠVK
 11. 4. 2022 – 1. 7. 2022

Komentované prehliadky každý štvrtok

10. 00 hod.  a  15. 00 hod.

 Samo Chalupka – najstarší zo štúrovcov Výstavka k 210. výročiu narodenia básnika, spoluautora Memoranda slovenského národa, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu,  tvorcu historickej epiky a historického spevu.  Výstavné priestory na 2. poschodí
29. 4. 2022 Galéria talentov 2022 XI. ročník literárnej, výtvarnej a fotografickej súťaže pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. www.facebook.com/LHMBB

 

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica -Štátna vedecká knižnica

Galéria