Podujatia

Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica – 2. stupeň ZŠ – ZMENA TERMÍNU

OFDM

Jednou z ambícií Banskej Bystrice – Európskeho mesta športu je rozvoj športových aktivít detí a mládeže. V súlade s olympijskou myšlienkou, ktorá už po tisícročia rozvíja telo i ducha, posilňuje priateľstvá, súťaženie podľa pravidiel fair play, pomoc súperovi, či učí poznanie vážiť si všetkých ľudí. Cieľom Olympijského festivalu detí Mesta Banská Bystrica je formovanie trvalého vzťahu detí a mládeže k športu, zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov do súťaží, spojenie športu s olympijskou výchovou na základe troch pilierov propagujúcich olympizmus, ktorými sú Pohyb, Vzdelávanie a Poznávanie.

Organizátorom Olympijského festivalu detí Mesta Banská Bystrica (ďalej len „OFDM“) je Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Centrom voľného času Havranské 9, Centrum voľného času Junior, ZŠ Golianova 8, ZŠ Ďumbierska 17, ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová 12 a Olympijským klubom v Banskej Bystrici. OFDM sa zúčastňujú žiaci I. stupňa ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a žiaci II. stupňa základných škôl na území mesta.

Informácie

ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica

Galéria