Podujatia

Nedeľné tvorivé dielne – Vítame včielky

Tvorivé dielne_11-12_2018

Vyrobíte si milé včielky, ale aj iné opeľovače, ktoré poletujú v záhradách a na lúkach. Živé včielky si môžete pozrieť aj v našej stálej expozícii Príroda stredného Slovenska.

__

Tvorivá dielňa s Renátkou.

Informácie

SSM - Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27, Banská Bystrica