Podujatia

Monológy na doma

Monológy na doma-8 (2)

V utorok 19. novembra sa v Bábkovom divadle na Rázcestí uskutoční ďalší scénický komorný večer v kontaktnom priestore Teátria divadla.
Monológy na doma sú hrou vyskladanou z troch monodramatických miniatúr, ktoré vypovedajú o tom, v akom stave sa dnes nachádza spoločnosť a aký význam prisudzujeme pojmu “domov”.

Autorkou Monológov je súčasná nemecká dramatička, scenáristka a režisérka Ingrid Lausund. Ingrid Lausund patrí medzi najhranejšie autorky v nemecky hovoriacej oblasti. Do slovensko-českého dramatického kontextu sa zapísala najmä hrou Benefícia alebo Zachráň si svojho Afričana. Texty Ingrid Lausund sú charakteristické tým, že čerpajú námety z aktuálnych problémov súčasnej konzumnej, multikultúrnej a globalizovanej spoločnosti. Príznačná pre jej tvorbu je práca s rôznymi klišé. Snaží sa zachytiť spoločenskú neschopnosť bojovať proti nim, proti naučeným svetonázorom, mediálnemu tlaku, vyhraneným a čierno-bielym hodnoteniam. Akútne symptómy doby reflektuje živými obrazmi a súčasným jazykom, ktoré sú mimoriadne aktuálne a divácky atraktívne.

Monológy dvoch žien a muža Čajník, Posteľ, Doplnky, ktoré tvoria banskobystrický výber z hry, na rôznych úrovniach reflektujú medzikultúrne dotyky, konzumné šialenstvo, sociálnu vylúčenosť.

„Napriek tomu, že príbehy pochádzajú z nemeckého prostredia, presne zrkadlia aj našu slovenskú skutočnosť a hľadajú odpovede na otázky: Čo je pomyselnou hranicou medzi priestorom verejným a súkromným? Aké sú hranice vlastnej slobody a kde je miera tolerancie akú máme vo svojich životoch viesť? Kto udáva hodnoty, ktorými sa máme riadiť…?  Tieto neľahké otázky s nadhľadom, divadelnou pestrosťou, neobchádzajúc humor, rieši tím Bábkového divadla na Rázcestí v réžii Moniky Tatarkovej.“
Z recenzie Dagmar Šebanovej na kultura.pravda.sk.

Účinkujú: Mária Šamajová, Simon Juhász ako hosť, Anna Hajduková.

Vstupenky: vstupenky@bdnr.sk , 048/412 55 13, www.ticket-art.sk

Informácie