Podujatia

Mládež spieva 2022

mladez spieva

Krajské kolo 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov

Mládež spieva je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov. Je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a koná sa od roku 1970. Každý párny rok je venovaný mládežníckym a každý nepárny rok detským speváckym zborom. Cieľom súťaže je vytvárať pre spevácke zbory priestor, kde sa učia vnímať krásu hudby, pestovať a uchovávať si spevnosť, ktorá zároveň vytvára predpoklady na rozšírenie poslucháčskej základne vážnej hudby. Súťaž takisto vytvára priestor pre pedagógov hudobnej výchovy a zbormajstrov zborových telies na napĺňanie vlastných pedagogicko-výchovných cieľov.

Prihlásenie je možné prostredníctvom systému NOC na tomto odkaze do 25.03.2022.

Celoštátne kolo Mládež spieva 2022

Miesto konania: Prievidza

Dátum konania: 13. – 15. 5. 2022

Informácie

Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica - ZUŠ Jána Cikkera

Galéria