Podujatia

Klimatické opatrenia

ekojet_facebook – foto

Potom, ako sa koncom marca tohto roka uskutočnila verejná diskusia k projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica, pokračujeme ďalším stretnutím.

V stredu, 24. mája 2023 budeme v priestoroch 365.labb spoločne navrhovať nové a zároveň dopĺňať už existujúce opatrenia pre zlepšenie klímy. Či už ide o nové stromoradia, dažďové záhrady, pešie zóny, alebo akékoľvek iné opatrenia v prospech nášho mesta – potrebujeme ich počuť priamo od vás.

Preto vás všetkých pozývame na druhú diskusiu, ktorá sa uskutoční o 16:30 h. Vstup na podujatie je voľný a prichystané je aj malé občerstvenie.

Všetky informácie o dôležitom strategickom dokumente banskobystrickej samosprávy nájdete na webovej stránke mesta, konkrétne na tomto odkaze: https://www.banskabystrica.sk/apma/

Informácie

Lazovná 5, Banská Bystrica - 365.labb

Galéria