Podujatia

Európsky týždeň športu 2020

Parkour v rámci Európskeho týždňa športu v Banskej Bystrici

Európsky týždeň športu je iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity obyvateľov, do ktorej sa každoročne zapája aj mesto Banská Bystrica. Napriek súčasnej epidemiologickej situácii, samospráva aj počas aktuálneho šiesteho ročníka  organizuje a participuje na aktivitách v oblasti športu pre všetkých.

Keďže koronavírusové obdobie  neumožňuje organizovať projekty  v rozsahu ako po minulé roky, Oddelenie športu  MsÚ bude v dňoch od 23. 9. 2020 do  30. 9. 2020 mapovať, ako v súčasných podmienkach trénujú banskobystrické športové kluby. Zároveň predstaví  športové aktivity parkouristov,  ktorí využívajú na tréning s vlastným telom (workout, parkour, crossfit) prenosnú konštrukciu Flowpark. Všetci záujemcovia od 12 rokov majú v prípade priaznivého počasia jedinečnú možnosť vyskúšať si vo štvrtok, 24. septembra od 17:00 hod. v Centre voľného času na Havranskom základné parkourové techniky a cvičenia pod vedením banskobystrických parkouristov.

Počas Európskeho týždňa športu chceme priblížiť aj aktivity pre  najmenších na obnovenom ihrisku na Severnej ulici, kde kreatívny povrch nafarbených ciest, skákacích a iných hier, pomáha k uvedomelému správaniu sa detí na cestných komunikáciách, zábave a rozvoju detskej motoriky. Uvedené projekty boli  zrealizované  vďaka finančným prostriedkom z participatívneho rozpočtu mesta,“ približuje Dana Cibuľková, vedúca Oddelenia športu MsÚ.

Keďže situácia nedovoľuje  zapojiť do kampane čo najvyšší počet športujúcich,  počas tohto týždňa  môžu  Banskobystričania pridávať svoje fotografie pri obľúbenej športovej aktivite  na Facebookový profil Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017. Traja držitelia fotografií s najvyšším počtom lajkov budú odmenení vecnými cenami.

Počas  ETŠ  sa  v našom meste uskutoční  aj prvé kolo   Žiackej chodeckej ligy (24. 9. 2020).  Záver Európskeho týždňa športu 2020 bude patriť poďakovaniu  Najlepším športovcom mesta Banská Bystrica za rok 2019.

Program ETŠ 2020

streda 23.9.2020:

 • HC ´05 Dorast – 08.30h – 09.30h, Zimný štadión hala B

 streda 23.9.2020:

 • Skáčeme pre zdravie – 9.00h – 10.00h, Telocvičňa Pieninská

   súťaž tried v počte skokov cez švihadlo počas hodín telesnej výchovy,

     8.00h – 12.00h, Telocvičňa ZŠ Pieninská, Organizátor: ZŠ Pieninská,(23.9.-30.9.)

streda 23.9.2020:

 • Tréning basketbalistiek ( mladšie žiačky ) – 16.00h – 17.00h, Stredná spojená škola

streda 23.9.2020:

 • SEVERNÁ V POHYBE – komunitné podujatie pre deti a rodičov z Medeného Hámru, ktoré bude prebiehať na asfaltovom ihrisku Severná obnovenom z prostriedkov Participatívneho rozpočtu mesta v roku 2019, 17.00h – 19.00h, organizátor: rodičia zo Severnej ulice,

štvrtok 24.9.2020:

 • JESENNÁ GUĽOVAČKA – turnaj o titul „Šampión klubu Guľomet za rok 2020“ v hre petang, ktorý bude prebiehať na Plážovom kúpalisku v priestore pri hlavnej bráne od Zaresu, 9.30h – 12.00h, organizátor: Guľomet, Prvý banskobystrický klub Petangu, BBOS o.z.,

štvrtok 24.9.2020:

 • ŽIACKA CHODECKÁ LIGA – 1. kolo chodeckej súťaže, ktorá bude prebiehať v športovom areáli ZŠ s MŠ Radvanská, 14.00h – 15.15h, organizátor: Nadácia Eriky Karovej,

štvrtok 24.9.2020:

 • PARKOUROVÝ WORKSHOP NA FLOWPARKU – možnosť vyskúšať si cvičenie s vlastným telom a tréning parkourových techník na unikátnej konštrukcii Flowpark zakúpenej z prostriedkov Participatívneho rozpočtu mesta v roku 2019, 17.00h – 19.00h, organizátor: Jakub Forgacs,

piatok 25.9.2020:

 • HC ´05 Juniori – 08.30h – 09.15h, Zimný štadión hala B

pondelok 28.9.2020:

 • MFK Dukla Banská Bystrica (nábor detí)– 17.00h – 18.00h, Futbalové ihrisko v Kremničke

utorok 29.9.2020:

 • ŠKP BBC Banská Bystrica (Kadeti OA)– 17.00h – 18.30h, OA Tajovského

utorok 29.9.2020:

 • JUPIE Futbalová škola 15.30h – 16.30h, Futbalové ihrisko Podlavice

streda 30.9.2020

 • NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTA ZA ROK 2019 – slávnostný galavečer spojený s oceňovaním najlepších športovcov mesta Banská Bystrica za rok 2019, 17.00h – 20.00h , Robotnícky dom, organizátor: Mesto Banská Bystrica

Informácie

  Banská Bystrica

  Prílohy na stiahnutie