Podujatia

Donovalský drapák

30.48.35

7. ročník MTB maratónu a 4. ročník behu Donovalský Drapák.

Program:

07:00 –09:00 registrácia cyklo pretekárov Drapák 50 km

07:00 -09:00 registrácia cyklo pretekárov Drapáčik Juniori a Krpci

07:00 -10:15 registrácia cyklo pretekárov Drapák 25 km

07:00 –10:30 registrácia BEH pretekárov BEH 20 km

07:00 -10:45 registrácia BEH pretekárov BEH 10km

09:30–štart Drapák 50 km

09:35–štart Drapáčik Juniori a Krpci

10:45–štart Drapák 25 km

11:00-štart Beh 20 km

11:15-štart Beh 10 km

13:00vyhlásenie výsledkov Drapáčik Juniori a Krpci

Vyhlásenie výsledkov bude do 90 min po dojazde prvých troch pretekárov. Presný čas bude upresnený moderátorom podujatia. Vyhlásenie tomboly bude nasledovať po vyhlásení všetkých kategórií. Počas pretekov je pripravený pestrý sprievodný kultúrny program.

Trasy MTB Maratón:

  • Drapáčik Krpci

ročníky od 2014 do 2019/ 0 -5 rokov /-500 m okolo Hotela Residence, Hotel Galileo

V kategórii Drapáčik Krpci sú povolené tzv. odrážadlá

  • Drapáčik Juniori 3 km :

ročníky od 2012 do 2013/ 6 -7 rokov /P -chlapci, R –dievčatá, –Donovalský okruh 1,5km

  • Drapáčik Juniori 5 km :

ročníky od 2009 do 2011/ 8 -10 rokov /S -chlapci, T-dievčatá, –Donovalský okruh 2,5km

  • Drapáčik Juniori 6 km:

ročníky od 2004 do 2008/ 11 -15 rokov /U -chlapci, V-dievčatá, –Donovalský okruh 3km

Každý účastník detských pretekovv kategórií Drapáčik Krpci, ktorý dôjde do cieľa, získa pamätnú medailu.Diplom získava každý účastník detských pretekov v kategórií Drapáčik Krpci a prví traja v ostatných detských kategóriách. Detský Drapáčik Krpci nebude meraný časomierou, Drapáčik Juniori 3 km, Drapáčik Juniori 5 km -a Drapáčik Juniori 6 km –bude meraný časomierou, nebudú prítomní rozhodcovia, jedná sa o hobby pretek pre deti. Jednotlivé kategórie budú rozdelené podľa ročníka narodenia vregistrácii.

 

Informácie