Podujatia

Bystrický anjel

Bystrický anjel

Pozývame Vás na cyklomaratón Bystrický anjel.

Časový harmonogram:

Prezentácia účastníkov: 9:30 – 9:50 hod. na Huštáku pri budove Allianz – Slovenskej poisťovne.

 

Prechod na štart Dolnou ulicou na Námestie SNP (pod vežou).

 

Štart o 10:00 hod. z námestia SNP

opis trasy

Okruh okolím Banskej Bystrice

Námestie SNP – Horná ulica – Partizánska cesta – Selce – Priechod – Podkonice – Slovenská Ľupča – cesta č. 66 – Šalková – Poniky – Dúbravica – Čerín – Horná Mičiná – Môlča – Šalková – cesta č. 66 – Kynceľová – Nemce – Sásová (cesta nad Sásovou) – Kostiviarska – Jakub – Uľanka – Harmanec – Kordíky – Tajov – Podlavice – Fončorda – Malachov – Pršianska terasa – Radvaň – Kremnička – Rakytovce – Badín – Vlkanová – Hronsek – Veľká Lúka – Lukavica – Horná Mičiná – Námestie SNP

 

Prejdením okolia mesta Banská Bystrica cez najbližšie obce v okolí a zároveň cez ikonické stúpania „nakreslíme“ postavu anjela, ktorý akoby bdel nad týmto krásnym mestom.

Účelom tohto cyklomaratónu je najmä spájať ľudí formou rekreačnej cyklistiky. Nie sú to typické cyklistické preteky, ale kto chce, môže sa zapojiť do súťaže o najlepšieho vrchára. Vítaní sú aj tí, ktorí chcú absolvovať iba krátky úsek na vyznačenej trase.

Obmedzenia

Cyklomaratón sa bude konať za neobmedzenej cestnej premávky.

Preto každý učastník musí dbať na pravidlá cestnej premávky.  Keďže účasť na cyklomaratóne je bez poplatku nie je oficiálne zabezpečená strava ani technická pomoc.  Účasť na cyklomaratóne je na vlastné riziko a zodpovednosť. Každý účastník je sám zodpovedný za dobrý technický stav svojho bicykla a zároveň si je vlastným organizátorom svojho presunu po trase cyklomaratónu. Organizátor zároveň usmerňuje spoločný presun pelotónu podľa časového harmonogramu. Organizátor však nezodpovedá za škody spôsobené účastníkmi počas cyklomaratónu.  Pre účastníkov cyklomaratónu, ktorý majú vek do 15 rokov, je potrebný sprievod zákonného zástupcu.

Pri zjazdoch a v stúpaniach nejazdite v protismere a dodržiavajte predpísanú rýchlosť v obci!

Obmezdenia na trati:

Úsek Priechod – Podkonice a Zjazd do Dúbravice je povrch vozovky obmedzený záplatami na ceste a štrkom. Rýchlosť treba prispôsobiť kvalite vozovky.

 

Na niektorých úsekoch bude prebiehať oprava ciest, najmä úsek Čerín – Horná Mičiná a cesta 1. triedy č.59 cez Jakub.

Niektoré zákruty v zjazdoch sú nebezpečné – vynášajú do protismeru. Nechoďte v protismere a dodržiavajte predpísanú rýchlosť v obci!

Vyhadzovanie odpadkov do prírody a na cestu je počas celej trasy cyklomaratónu zakázané!

 

Povinná výbava: Fľaša s vodou, prilba.

V kontaktoch si môžete pozrieť adresu na bezplatné parkovanie blízko centra.

 

 

 

Podujatie je zaradené do projektu: Olympijský deň, ktorý sa koná pod záštitou

Slovenského olympijského a športového výboru.

 

 

Informácie

Námestie SNP, Banská Bystrica