Podujatia

62. Banskobystrická hudobná jar – Ensemble Romeo Paglia

BBHJ Paglia.3 návrh

Kapacita koncertu je zaplnená.

Tešíme sa na Vás na ďalších koncertoch 62. Banskobystrickej hudobnej jari.

Program:

https://www.banskabystrica.sk/podujatia/62-banskobystricka-hudobna-jar-2023/

Banská Bystrica dostane ako dar hudobné dielo od Paola Pagliu

Piemontské talianske mesto Alba a Banská Bystrica  majú od roku 1969 jeden z najdlhšie trvajúcich partnerských vzťahov. Výsledkom viac ako 50-ročného dialógu je aj vystúpenie komorného zoskupenia Ensemble Romeo Paglia. V rámci 62. ročníka Banskobystrickej hudobnej jari sa vo štvrtok 13. apríla 2023 v Cikkerovej sieni mestskej radnice predstavia talianski umelci s dielami Antonia Vivaldiho, Giacoma Pucciniho, Franza Josepha Haydna a Wolfganga Amadea Mozarta. Zaujímavosťou bude skladba venovaná Banskej Bystrici Impresioni di Banska Bystrica, ktorú pri príležitosti tohto koncertu skomponoval hudobný skladateľ a zároveň aj dirigent Paolo Paglia.

Vstupenky s nulovou hodnotou sú k dispozícií v Informačnom centre na Námestí SNP 1 alebo na tomto odkaze:

PROGRAM

Antonio VIVALDI

Koncert A dur pre sláčikový súbor F. XI. N. 4 RV 158

Giacomo PUCCINI

Tri menuety pre sláčikové kvarteto SC 61

Paolo PAGLIA

Impressioni di Banska Bystrica per quartetto d’archi, svetová premiéra

Franz Joseph HAYDN

Kvarteto B dur op. 64 Tost No. 3 Hob. III:67

Wolfgang Amadeus MOZART

Divertimento D dur KV 136

Informácie

Námestie SNP 1, Banská Bystrica - Radnica - Cikkerova sieň

Galéria