Možnosti prenájmu priestorov

Veľká sieň Mestského úradu

v Banskej Bystrici slúži svojmu účelu od roku 1997, v ktorom bola aj zrekonštruovaná do súčasnej podoby. Veľká sieň sa využíva na zasadnutia Mestského zastupiteľstva, svadobné obrady, konferencie a rôzne spoločenské podujatia, ako napr. vernisáže, koncerty a pod. s počtom miest 120 v základnej úprave (max. 180 miest).