Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Oznámenie vzniku a zmeny daňovej povinnosti k dani za ubytovanie – podnikateľ

Podnikateľ vyplní tlačivo ak začal poskytovať ubytovanie v ubytovacom zariadení na základe zmluvy o ubytovaní podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka.

 

Prílohy na stiahnutie