Tlačové správy

Začal sa nový školský rok, školy a škôlky boli úspešné v národnom projekte

2. septembra 2020

Dnes v Banskej Bystrici otvorilo svoje brány 27 materských a 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Keďže školám sa tento rok neodporúčalo organizovať hromadné  vítanie žiakov, primátor Ján Nosko pozdravil aspoň prvákov a ich rodičov v Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa. Niektoré školy a škôlky uspeli počas letných prázdnin v Národnom projekte rezortu školstva pod názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii […]

Stanovisko mesta k narušeniu priebehu Osláv SNP

31. augusta 2020

Počas víkendových osláv Slovenského národného povstania sa pri Pamätníku SNP prejavila skupina ľudí, ktorí hlasnými výkrikmi protestovali proti najvyšším ústavným činiteľom. Mesto Banská Bystrica sa od ich konania dištancuje. Zároveň by sme radi zdôraznili, že samospráva nedisponovala žiadnymi informáciami o konaní takéhoto protestu, nakoľko si spomínaná skupina demonštrantov nesplnila oznamovaciu povinnosť voči mestu. Aj napriek tomu, […]

Prvé úspechy v odstraňovaní dlhodobo stojacich vozidiel

28. augusta 2020

Hoci aktualizované VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, v ktorom samospráva reaguje na problém dlhodobo stojacich vozidiel (DSV), je v platnosti len niečo vyše mesiaca, mesto sa už dnes môže pochváliť prvými výsledkami. Vďaka aktívnej činnosti mestskej polície sa za krátku dobu podarilo zo 167 evidovaných DSV odstrániť už 47. Ani v jednom prípade nebolo potrebné vyrubiť […]

Nový školský rok sa začína 2. septembra, dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná

25. augusta 2020

Týždeň pred začiatkom nového školského roka sú na pôde mestského úradu naplánované stretnutia riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Ich hlavnou témou je prioritne zabezpečenie a organizácia prvých dvoch týždňov po nástupe žiakov do škôl a detí do škôlok v súvislosti s opatreniami pred ochorením COVID-19. Počas dnešného predpoludnia si vymenili svoje podnety a názory k začiatku školského […]

Leto využívame aj na kontrolné dni

23. júla 2020

Blíži sa druhá polovica letných prázdnin, no aj napriek dovolenkovému obdobiu je v Banskej Bystrici vidieť čulý pracovný ruch. Primátor mesta Ján Nosko preto včera absolvoval ďalší z kontrolných dní, počas ktorého sa zameral na čistenie Námestia SNP, a tiež na obnovu dvoch sásovských materských škôl, v ktorých sa realizujú práce zamerané na energetické úspory a rozšírenie kapacít. Oprava […]

Majitelia dlhodobo stojacich vozidiel by mali spozornieť

10. júla 2020

Vo VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva nastalo niekoľko zmien. Okrem úpravy sadzby daní za osobitné užívanie verejného priestranstva pri organizovaní kultúrnych podujatí reaguje samospráva na problém dlhodobo stojacich vozidiel (DSV). Ide o niekoľko automobilov, ktoré majú neplatnú technickú či emisnú kontrolu a dlhé roky blokujú miesta na parkovanie najmä na sídliskách. Novým mechanizmom a vyrubením vysokého […]

Mesto vyhlásilo zelené verejné obstarávanie na dopravcov poskytujúcich služby autobusovej a trolejbusovej dopravy

7. júla 2020

Dnes bolo zverejnené zelené verejné obstarávanie (zohľadňujúce environmentálne ukazovatele) na dopravcov poskytujúcich autobusovú a trolejbusovú dopravu v Banskej Bystrici. Jednou súťažou rozdelenou na dve časti chce mesto vysúťažiť dvoch zmluvných partnerov, ktorí budú v meste pod Urpínom poskytovať služby v mestskej hromadnej doprave od 1. 1. 2021 v plnom rozsahu na ďalších desať rokov. Samospráva kladie dôraz […]

Dobrá správa pre plaveckú verejnosť a športové kluby – plaváreň otvárame 15. júna

11. júna 2020

Nakoľko počas „koronavírusového“ obdobia bola prevádzka plavárne na Štiavničkách úplne odstavená, po uvoľnení vládnych opatrení a opätovnej príprave na spustenie prevádzky MBB a. s. oznamuje, že Krytú plaváreň na Štiavničkách pre plaveckú verejnosť a športové kluby definitívne otvorí v pondelok 15. júna. Odporúčaná kapacita pre vstup na plaváreň je dvesto ľudí a odporúčaná kapacita relaxačného […]

Najmenší sa vrátili do vynovených priestorov škôlky na Uhlisku

11. júna 2020

Materská škola na Ulici 9. mája na Uhlisku zmenila za posledný rok svoju podobu.  Po komplexnej rekonštrukcii, rozšírení kapacít a nákupe nového vybavenia je modernejšia, priestrannejšia, kvalitnejšia a bezbariérová. Vďaka prístavbe nového objektu ju bude môcť navštevovať na rozdiel od pôvodného počtu  63 až 107 detí. Skrášlenie vonkajšej záhrady a ihriska spolu s obnovou prístupovej cesty a chodníkov […]

Krytá plaváreň na Štiavničkách čoskoro opäť privíta verejnosť a športové kluby

2. júna 2020

Počas koronavírusového obdobia bola plaváreň na Štiavničkách úplne zatvorená nielen pre verejnosť, ale aj pre športové kluby. S uvoľňovaním vládnych opatrení by sa podľa riaditeľa mestskej obchodnej spoločnosti MBB, a. s. Dušana Argaláša mohla opäť otvoriť pre  všetkých záujemcov v polovici júna. Potrebné bude dodržiavať všetky nariadenia hlavného hygienika SR. Vstupné ostane nezmenené. „Krytú plaváreň na Štiavničkách […]

Záhradnícke a rekreačné služby menia na vybraných plochách manažment kosenia

28. mája 2020

Zmena klímy sa prejavuje zvýšením priemernej teploty vzduchu a výkyvmi počasia. V súčasnosti je u nás v Banskej Bystrici dlhšie obdobie sucha sprevádzané len krátkodobými nízko intenzívnymi zrážkami. Mesto preto musí klásť čoraz väčší dôraz na zadržiavanie a lepšie využívanie vody na verejných priestranstvách a pristúpiť napríklad aj k zmene manažmentu kosenia na vybraných plochách. Premyslenejšou a prírode blízkou údržbou zelene môže […]

Uvoľňovanie vládnych opatrení – fungovanie mestského úradu a ďalších zariadení

27. mája 2020

Mestský úrad od 1. júna otvorený pre verejnosť v plnom rozsahu Vzhľadom na uvoľnenie opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19, mesto Banská Bystrica otvára od 1. júna pre verejnosť  mestský úrad vrátane jedálne v plnom rozsahu, za dodržiavania opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Klientske centrum, Matričný úrad a ohlasovňa pobytu budú pre […]

1. júna sa môžeme tešiť na MDD v Robotníckom dome, otvorenie Hodinovej veže i spustenie fontán

27. mája 2020

Banskobystričania môžu mať ďalší dôvod na radosť. Od 1. júna  bude pre verejnosť opäť sprístupnená Hodinová veža, Robotnícky dom a informačné centrá. Najmenší obyvatelia môžu osláviť svoj sviatok, Medzinárodný deň detí, divadelným predstavením Danka a Janka. S prichádzajúcou letnou sezónou vytryskne v meste pod Urpínom v prvý júnový deň aj päť fontán a vyznávači cykloturistiky […]

Udržba výtvarných diel a pamätihodností mesta pokračuje aj v tomto roku

22. mája 2020

Banskobystričania mohli v poslednom období spozorovať, že päť výtvarných diel, ktoré sú desiatky rokov súčasťou rôznych lokalít mesta prešlo komplexnou obnovou. Sochy vrátane podstavcov, ktoré vytvorili pred mnohými rokmi známi akademickí sochári sú dnes viditeľne čistejšie a krajšie. Samospráva zároveň vykonala jarnú údržbu zelene v ohrade Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke. Ide o dve diela […]

Mesto otvorí k 1. júnu svoje školy a škôlky

21. mája 2020

V súvislosti s ďalším uvoľňovaním vládnych opatrení dnes opätovne zasadol Krízový štáb mesta Banská Bystrica. Prítomní členovia aj za účasti zástupcov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva diskutovali najmä na tému otvorenia škôl a školských zariadení. Ďalšia vlna uvoľňovania vládnych opatrení platná od 20. mája počíta len s otvorením materských škôl, prvého stupňa a piateho ročníka základných škôl, školských jedální […]

Mesto zverejnilo virtuálny digitálny 3D model Banskej Bystrice  

20. mája 2020

Banská Bystrica sprístupňuje pre verejnosť virtuálny digitálny 3D model mesta pod Urpínom s možnosťou interaktívneho prístupu v rozsahu ako nikde inde na Slovensku. Dôverný obraz reality sa  skladá z takmer 19 000 stavieb  a významným spôsobom pomôže pri  práci odborných útvarov mesta. Tie budú môcť všetky väčšie investičné akcie vkladať do vybraného územia, čím získajú reálny pohľad na […]

Viac ako 60-ročná Materská škola na Jilemnického ulici na Fončorde má novú kanalizáciu

30. apríla 2020

Skvalitňovanie podmienok pre deti a žiakov v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica je prioritou samosprávy dlhodobo. Okrem eurofondových projektov zameraných na rozširovanie kapacít a rekonštrukcie škôlok, sú financie z mestského rozpočtu pravidelne investované aj do ďalších nevyhnutných opráv. V týchto dňoch sú v plnom prúde stavebné práce komplexnej obnovy vonkajšej kanalizácie a hydroizolácie obvodových stien […]