Aktuality

V meste pod Urpínom čoskoro odštartuje 62. ročník Banskobystrickej hudobnej jari

Banskobystrická hudobná jar

Na festivale, ktorý potrvá od 21. marca do 29. mája tohto roka, vystúpia na siedmich koncertoch slovenskí aj zahraniční umelci. Okrem priestorov Robotníckeho domu sa koncerty uskutočnia aj v Cikkerovej sieni mestskej radnice,  v Zelenej sieni Thurzovho domu a v Kostole sv. Alžbety Uhorskej. Súčasťou podujatia bude prvýkrát aj premiéra v Štátnej opere. V dramaturgii sú zastúpené diela takmer všetkých štýlových období, a to od stredoveku a renesancie cez klasicizmus, romantizmus až po súčasnosť. Tohtoročnou novinkou Banskobystrickej hudobnej jari je nové logo festivalu.

Jeden z najstarších hudobných festivalov klasickej hudby na Slovensku otvorí 21. marca koncert Mateja Arendárika a Moyzesovho kvarteta. V koncertnej sále Robotníckeho domu, v interpretácii klavírneho virtuóza a banskobystrického rodáka, zaznejú najprv svetoznáme Obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorgského. V druhej polovici si budú môcť návštevníci vychutnať Klavírne kvinteto op. 81 od Antonína Dvořáka.

Banskobystrická hudobná jar_úvodný koncert
Banskobystrická hudobná jar_úvodný koncert

„Veľmi ma teší, že sa nám podarilo zrealizovať vystúpenie dvoch zahraničných komorných zoskupení. Banská Bystrica má dlhoročné partnerstvo s talianskym mestom Alba, odkiaľ pricestuje komorný súbor Ensemble Romeo Paglia. Dňa 13. apríla uvedie diela talianskych a nemeckých skladateľov. Divákov určite zaujme aj súbor Vox humana z Maďarska, ktorého členovia priblížia 13. mája na dobových hudobných nástrojoch hudbu stredoveku a renesancie,“ hovorí Lýdia Baranová, vedúca referátu Robotníckeho domu MsÚ v Banskej Bystrici.

Svoje čestné miesto v rámci programu Banskobystrickej hudobnej jari má aj Konzervatórium J. L. Bellu. Vo štvrtok, 16. marca 2023 sa uskutočnia dva výchovné koncerty študentov zameraných na klasickú hudbu. V utorok, 25. apríla sa Koncertná sála Robotníckeho domu rozozvučí tónmi orchestrálneho vystúpenia absolventov s dirigentom Ihorom Vlakhom.

„Som rád, že mesto nám v rámci dlhodobej spolupráce ponúka priestor, kde môžeme kultúrnej obci i verejnosti ukázať, čo hudobná škola 21. storočia v Banskej Bystrici dokáže vyprodukovať. Zatiaľ, čo na výchovnom koncerte budú môcť žiaci základných a stredných škôl počuť ukážku toho najlepšieho, čo sa u nás učí, absolventi rôznych oddelení predstavia pestré hudobné čísla, ktoré si osvojili počas šesťročného štúdia. Všetkých srdečne pozývam,“ dopĺňa Radoslav Solárik, riaditeľ Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici.

S netradičnou dramaturgiou sa predstaví aj sláčikové trio mladých ambicióznych slovenských umelcov – Andrej Baran, Andrej Krajčovič a Ján Šiška. Pre milovníkov saxofónu je pripravený atraktívny koncert Podoby saxofónu. Pod umeleckým vedením Ladislava Fančoviča uvedú účinkujúci diela predovšetkým amerických skladateľov, pričom dve z nich zaznejú na Slovensku dokonca prvýkrát. V priestoroch Štátnej opery sa 19. mája uskutoční premiéra opery veristického skladateľa Umberta Giordana – štvordejstvová dráma Andrea Chénier.

„Zaujímavosťou 62. ročníka Banskobystrickej hudobnej jari je nové logo, ktorého autorom je Martin Bízik, absolvent Ateliéru digitálnych médií na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Logotyp vychádza z iniciál podujatia, ktoré sú vzájomne prepojené a ich umiestnenie pracuje s naratívom notového zápisu na notovej osnove. Elegantný tvar symbolu je doplnený o názov podujatia v bezserifovom písme. Našou snahou je tiež skomponovať znelku. Propozície súťaže budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu tak, aby víťazná znelka odznela na budúcoročnom – 63. ročníku festivalu,“ uzatvára Jana Očenášová, vedúca Oddelenia kultúry MsÚ v Banskej Bystrici.

Banskobystrická hudobná jar_logo
Banskobystrická hudobná jar_logo

Kompletný program Banskobystrickej hudobnej jari nájdete na webovej stránke mesta, konkrétne na tomto odkaze. Zmena programu je vyhradená. Vstupenky je možné zakúpiť si v predpredaji v sieti spoločnosti Ticketlive, v Informačnom centre na Námestí SNP, alebo v deň uskutočnenia koncertu priamo na mieste. Vstupné je vo výške desať eur pre dospelých a päť eur pre študentov, dôchodcov a ZŤP.

Oddelenie kultúry

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria