Aktuality

Na budúci týždeň bude ďalšie stretnutie k Zeleným sídliskám

Zelené sídliská III. kolo

Revitalizácia zelenej a modrej infraštruktúry vnútroblokov a sídliskových priestorov v rôznych častiach mesta, to je zámerom projektu Zelené sídliská. Banskobystrická samospráva ho pripravuje v siedmich lokalitách:

  1. Fončorda: Mládežnícka – Družby – Okružná,
  2. Kráľová: Podháj,
  3. Rudlová-Sásová: Magurská – Krivánska – Jelšový hájik,
  4. Radvaň-Kráľová: Bernolákova – Radvanská,
  5. Staré mesto (Herritzov majer): Severná,
  6. Staré mesto (Fortnička): Vansovej,
  7. Podlavice: Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká.

Na základe verejnej obchodnej súťaže boli odbornou hodnotiacou komisiou vyhodnotené jednotlivé ponuky podľa stanovených kritérií, a to ceny a kvality konkrétnych uchádzačov. Víťazné architektonické ateliéry v rámci tretieho kola verejných stretnutí k Zeleným sídliskám predstavili štúdie už v piatich častiach Banskej Bystrice. Konkrétne v mestských častiach Rudlová-Sásová a Fončorda, ako aj v lokalitách: Severná, Vansovej a Podháj. Na predložené štúdie získali ateliéry priamo na stretnutiach spätnú väzbu od samotných obyvateľov.

Najbližšie sa ďalšie verejné stretnutie uskutoční v utorok, 27. júna 2023 o 17:00 h. v priestoroch jedálne Základnej školy J. G. Tajovského na Gaštanovej ulici 12. Predstavená bude urbanisticko-krajinárska štúdia revitalizácie lokality Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká s rozlohou 5,5 ha. Na prezentáciu pozývame všetky obyvateľky a obyvateľov Podlavíc.

Zelené sídliská - Podlavice

Podrobnejšie informácie o Zelených sídliskách sú dostupné na webe mesta: https://www.banskabystrica.sk/zelenesidliska/.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora