Aktuality

Informácie k voľbám do NR SR – 30. september 2023

ilustračná foto_zdroj: TASR

Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu, 30. septembra o 7:00 h

  • K voľbám bude pripravených 78 volebných miestností.
  • V okrskových volebných komisiách bude nápomocných celkom 966 členov, ktorí boli delegovaní politickými stranami alebo koalíciami. Postarajú sa o hladký priebeh volieb v jednotlivých volebných miestnostiach.
  • Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 h do 22:00 h.

Do piatku, 29. septembra je možné požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

  • Tí, ktorí sa v deň volieb budú zdržiavať mimo Banskej Bystrice, no chcú sa na nich zúčastniť, môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto k 26. septembru 2023 vydalo celkom 2 780 hlasovacích preukazov. O vydanie hlasovacieho preukazu je možné ešte požiadať do 29. septembra 2023 do 15:00 hod. na Matričnom úrade a ohlasovni pobytu MsÚ, Československej armády 26, Banská Bystrica.

Voľba poštou

  • Tí, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, v meste Banská Bystrica, a v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia SR mohli požiadať o voľbu poštou prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Urobilo tak celkovo 1 456 voličov s trvalým pobytom v Banskej Bystrici. Koľko návratných obálok z cudziny bolo doručených, oznámi MV SR v piatok, 29. septembra.

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky

  • Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Určené volebné okrsky budú zabezpečovať i voľbu voličov s hlasovacími preukazmi v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v ústavoch na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody.

Podrobné informácie k voľbám, ako aj kontakty nájdete v sekcii VOĽBY DO NR SR.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora