Aktuality

Pozývame vás na druhé diskusné fórum participatívneho rozpočtu

Participatívny rozpočet

V stredu, 19. októbra 2022 sa v čase od 17:00 do 19:30 hod. uskutoční v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1 druhé diskusné fórum ďalšieho ročníka participatívneho rozpočtu mesta pod Urpínom. Cieľom stretnutia bude odprezentovať verejnosti sedem projektových návrhov, ktoré sa dostali do záverečnej fázy.

Následne bude možné od 20. októbra do 11. novembra 2022 hlasovať v priestoroch Informačného centra v Radnici (Námestie SNP 1) a v Klientskom centre Mestského úradu (Československej armády 26) za projekty, ktoré sú Banskobystričanom najbližšie. Hlasovať môže každý, kto dosiahne vek 15 rokov, má trvalý alebo prechodný pobyt v Banskej Bystrici, alebo v meste študuje. Záujemcovia môžu udeliť svoj hlas jednému a maximálne štyrom projektom. Medzi štyri najúspešnejšie návrhy obyvateľov s najviac hlasmi bude prerozdelených 40 000 eur z mestského rozpočtu. Víťazné projekty budú zrealizované počas budúceho roka.

Diskusné fórum
Diskusné fórum

Zoznam projektov:

  • Centrum Radvaň – miesto kde to žije!
  • Relax zóna
  • Radvanská záhrada
  • Drevený pumptrack a skill centrum
  • Meranie a zvyšovanie kvality vody v Tajovskom potoku
  • Komunitná záhrada Poľná
  • Živá rieka v meste – živý plot pozdĺž Bystrice

Bližšie informácie sa o jednotlivých návrhoch dozviete na webovej stránke mesta, v sekcii Participatívny rozpočet.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora