Aktuality

Participatívny proces zameraný na obnovu mestského parku sa blíži ku koncu

Mestský park

Pripravovanú revitalizáciu národnej kultúrnej pamiatky, banskobystrického Mestského parku na Tajovského ulici, realizuje samospráva participatívnym spôsobom. Vďaka organizovaniu mnohých informačno-vzdelávacích aktivít a rozhovorov s rôznymi cieľovými skupinami sa projektovému tímu k dnešnému dňu podarilo zozbierať mnoho podnetov a nápadov od širokej laickej i odbornej verejnosti, ako by mal park po premene vyzerať. Ešte pred vyhlásením krajinno-architektonickej súťaže návrhov majú všetci záujemcovia poslednú príležitosť zapojiť sa počas júna do diskusie o obnove parku na dvoch stretnutiach.

Mesto vďaka participatívnemu procesu už dnes disponuje spomienkami na park od skôr narodených Banskobystričaniek a Banskobystričanov, mnohými postrehmi z organizovaných prechádzok v parku, ale aj názormi od špecialistov, ktorí sa zúčastnili na aprílovej odbornej konferencii. Fokusové skupiny zozbierali desiatky podnetov od rôznych cieľových skupín, podobne ako aj stretnutie mestskej platformy – nového komunikačného nástroja mesta s verejnosťou. Desiatky získaných nápadov v súčasnosti sumarizujú organizátorky participatívneho procesu.  Diskutovať o nich bude možné  na plánovacom stretnutí v utorok, 7. júna 2022 od 16:30 — 18:30 hod. v Mestskom parku na Tajovského ulici.

Mestský park je národná kultúrna pamiatka, preto jeho obnova podlieha podmienkam, ktoré stanovili pamiatkari. S odborníkmi z Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici sme absolvovali niekoľko stretnutí, na ktorých sme opätovne diskutovali o pamiatkovej hodnote parku a dôležitosti citlivého prístupu k jeho obnove. Finálne rozhodnutie KPÚ odprezentujú odborníci z oddelenia územného plánovania a architekta mesta na stretnutí v parku už budúci týždeň. Verím, že všetky získané postrehy od obyvateľov, ale aj odborníkov, budú veľkou inšpiráciou pre tých, ktorí budú následne tvoriť projektové návrhy,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Finálnu verziu rozhodnutia KPÚ zverejnila samospráva v uplynulých dňoch na webe mesta. Zameriava sa aj na niektoré prvky v parku, o ktorých obyvatelia diskutovali najčastejšie. Každý, koho táto téma zaujíma by si nemal nechať ujsť poslednú príležitosť na rozhovor o tom, ako by mal vyzerať mestský park po  obnove.

„V utorok, 7. júna predstavíme všetkým zúčastneným rozhodnutie pamiatkarov a podmienky obnovy parku. Budeme sa venovať aj predstaveniu odborných kritérií, podľa ktorých budeme triediť množstvo nazbieraných podnetov a odporúčaní, ktoré sme získali od obyvateľov počas participatívneho procesu. Výsledkom spoločného navrhovania bude mapa obnovy parku s vybranými podnetmi, ktoré spĺňajú odporúčania odborníkov,“ objasňuje Eva Mazancová z Dialogue Centre n.o, partnerskej organizácie mesta.

Odborné útvary následne spolu s organizátorkami participatívneho procesu spracujú získané podnety k parku od odborníkov a obyvateľov do finálneho návrhu nápadov, ktorý bude odprezentovaný dňa 17. júna 2022 od 16:00 do 17:00 hod. v priestoroch Radnice na Námestí SNP 1. Okrem predstavenia spracovaných výstupov z participatívneho procesu budú obyvatelia informovaní o ďalších krokoch v projekte obnovy mestského parku. Odovzdaním všetkých získaných podkladov odboru architekta mesta sa začne ďalšia etapa smerujúca k vyhláseniu krajinno-architektonickej súťaže návrhov na revitalizáciu obľúbeného miesta stretávania sa Banskobystričaniek a Banskobystričanov.

Všetky podrobné informácie k participatívnemu procesu obnovy mestského parku nájdete na: https://www.banskabystrica.sk/mestskypark/.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria