Aktuality

Participatívny proces zameraný na obnovu mestského parku je ukončený, vyjadriť sa k nemu môže široká verejnosť

Mestský park

Cieľom participatívneho procesu bolo počas posledného polroka zvyšovať povedomie o histórii parku, informovať o limitoch z hľadiska krajského pamiatkového úradu, rozširovať obzory o možnostiach revitalizácie prostredníctvom medzinárodnej odbornej diskusie a spoločne sa dohodnúť na vízii, základných funkciách, hodnotách, ako aj prioritách v rámci obnovy mestského parku. Záujem o to, ako by malo vyzerať obľúbené miesto stretávania sa všetkých Banskobystričanov po revitalizácii, prejavilo viac ako 200 obyvateľov. Výstupy tvoria jeden z podkladov súťažných podmienok pre vyhlásenie krajinársko-architektonickej súťaže návrhov, ktorú momentálne pripravuje odbor architekta mesta. Dovtedy môžu obyvatelia zhodnotiť priebeh participatívneho procesu prostredníctvom online dotazníka.

Participatívny proces k obnove mestského parku pozostával z troch etáp. Prvá sa skladala z prípravy a plánovania samotného procesu, v rámci ktorej sa uskutočnili stretnutia zamerané na budovanie kapacít mestského úradu a pracovno-plánovacie stretnutia. Druhú etapu tvorila osveta, zber a priorizácia podnetov od širokej verejnosti a odborníkov. Aktivity zahŕňali napríklad rozhovory so starousadlíkmi, Potulky mestom, odbornú konferenciu či štruktúrované rozhovory vo fokusových skupinách. Finálny návrh so zapracovaním relevantných podnetov od obyvateľov bol prezentovaný verejnosti v rámci Dní mesta v priestoroch historickej radnice v júni tohto roka.

„Participatívny proces k obnove mestského parku ukázal silu kolektívnej inteligencie ľudí a dôležitosť spolupráce samosprávy, obyvateľov a odborníkov pri tvorbe verejných priestorov. Aj vďaka tomu je Banská Bystrica na správnej ceste k obnove tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorá má v meste pod Urpínom svoje nezastupiteľné miesto,“ hovorí Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ v Banskej Bystrici.

Zámerom samosprávy je proces zapájania Banskobystričanov do vecí verejných neustále zlepšovať.  Pre ďalšie smerovanie v tejto oblasti potrebuje poznať názory verejnosti, ktorá môže zhodnotiť participatívny proces zameraný na obnovu mestského parku prostredníctvom online dotazníka.

Treťou a zároveň poslednou etapou predchádzajúcou samotnej revitalizácii mestského parku, je krajinársko-architektonická súťaž, na základe ktorej bude vybratý spracovateľ projektovej dokumentácie.

„Súťažné podmienky by mali byť hotové do konca augusta a súťaž návrhov by sme chceli vyhlásiť začiatkom septembra tohto roka. V porote, ktorá bude posudzovať jednotlivé návrhy, bude mať svoje miesto okrem nezávislých odborníkov aj občiansky zástupca – architekt Lukáš Cesnak,“ uzatvára Martin Pavelek, vedúci Odboru architekta mesta MsÚ v Banskej Bystrici.

Celý výstup participatíveho procesu Mestského parku na Tajovského ulici nájdete na tomto odkaze. Všetky podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke mesta: https://www.banskabystrica.sk/mestskypark/.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora