Aktuality

Mesto pripravuje s partnermi informačno-odborné aktivity k obnove mestského parku, obyvateľov žiadajú o pomoc

Mestský park

Prípravná a plánovacia fáza participatívneho procesu, ktorého výsledkom bude revitalizácia Mestského parku na Tajovského ulici sa skončila. Mesto spolu s aktívnymi obyvateľmi a odbornými útvarmi MsÚ absolvovali v priebehu decembra a januára niekoľko dôležitých stretnutí. Okrem diskusie, nastavovania a plánovania aktivít participatívneho procesu, sieťovali aj dôležitých aktérov, ktorí by nemali chýbať počas všetkých navrhovaných aktivít. Cieľ majú spoločný – pripraviť kvalitný návrh obnovy obľúbeného miesta stretávania sa Banskobystričaniek a Banskobystričanov, vytvoriť z parku bezpečný zelený priestor rešpektujúci potreby obyvateľov i požiadavky pamiatkarov, s ohľadom na klimatické zmeny.

Pri príprave participatívneho procesu sa úvodná fáza zamerala na vytvorenie priestoru pre spoluprácu aktívnych obyvateľov s odbornými útvarmi mestského úradu. Jednotlivé aktivity, ktoré mali pracovno-vzdelávací charakter zároveň slúžili aj na budovanie kapacít zamestnancov MsÚ v oblasti participácie v zmysle akčného plánu Otvoreného vládnutia, ku ktorému sa mesto hlási. V spolupráci s partnerskou organizáciou, Dialogue Centre n. o. sa následne samospráva pustila do ďalších aktivít. Dôležité bolo vybudovať a zosieťovať personálne kapacity, nastaviť metodiku, zapojiť do celého procesu rôzne skupiny a odborníkov z viacerých oblastí. Dizajnovanie participatívneho procesu pokračovalo dopĺňaním a navrhovaním zaujímavých aktivít, vytvorením časovej osi a nastavovaním komunikácie.

Počas online stretnutí sme sa viacerí zhodli, že je dôležité identifikovať vízie, funkcie a hodnoty parku, potreby obyvateľov, ale aj limity, v ktorých sa môžeme pohybovať vzhľadom na to, že ide o národnú kultúrnu pamiatku. Zároveň je nevyhnutné zvyšovať povedomie ľudí o histórii mestského parku, informovať obyvateľov, čo park ponúka, aký má potenciál, čo všetko sa v ňom dá robiť, ale aj o jeho dôležitých funkciách, napr. environmentálnej. Kvalitný participatívny proces nám tiež môže priniesť skvalitnenie vzájomných vzťahov v meste,“ hovorí Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ v Banskej Bystrici.

Súčasťou druhej etapy budú od marca do mája konkrétne aktivity participatívneho procesu určené pre odborníkov a širšiu verejnosť. Informačné a vzdelávacie podujatia poukážu na minulosť mestského parku, ochranu pamiatok, nevyhnutné procesy zo strany mesta či zavádzanie zelenej a modrej infraštruktúry v súvislosti so zmenami klímy, pri rešpektovaní usmernení pamiatkarov. V rámci tejto fázy pribudnú v mestskom parku informačné stojany, plánuje sa edukačné stretnutie s odborníkmi na pamiatky a históriu parku, diskusia s Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici o limitoch obnovy parku, online stretnutia a prechádzky v parku s odborníkmi na zeleň a pod.

Pôjde o aktivity zamerané na zisťovanie hodnôt mestského parku, potrieb obyvateľov a vytváranie ich vzťahu k parku. Zachovanie hodnôt národnej kultúrnej pamiatky, ako aj funkčný ekosystém parku sú základ, ktorý by však nemal obmedzovať jeho atraktivitu. Aby sme vedeli vytvoriť spoločný priestor, je pre nás dôležité poznať a pochopiť potreby rôznych skupín, ktorí ho radi využívajú – dôchodcov, športovcov, ľudí s hendikepom, rodín s deťmi, študentov a pod.  Túto fázu budeme realizovať formou fokusových skupín, rozhovormi s návštevníkmi parku, ale aj prostredníctvom tematických dní,“ dopĺňa Eva Mazancová z partnerskej organizácie mesta Dialogue Centre n. o.

Návrh časovej osi obnovy mestského parku
Návrh časovej osi obnovy mestského parku

Spoznajme spoločne mestský park

Najnovšou aktivitou samosprávy je výzva obyvateľom, aby poskytli prípravnému tímu participatívneho procesu do 18. marca 2022 súkromné alebo zdedené fotografie, kresby či príbehy o vzniku parku a jeho vývojových etapách, ako kedysi fungoval, kto sa v ňom stretával, na čo slúžil, a čo všetko za viac ako 150 rokov od samotného založenia „zažil“. Zároveň sú vítané osobné príbehy pamätníkov, starousadlíkov, ale aj súčasných užívateľov parku. „Zo všetkých zozbieraných materiálov plánujeme uskutočniť niekoľko informačno-vzdelávacích aktivít. Sme presvedčení, že aj vďaka nim všetci spoznáme ducha mestského parku a prinavrátime mu raz podobu, akú si zaslúži,“ dopĺňa Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ v Banskej Bystrici.

V prípade, že sa chcete podeliť o materiál súvisiaci s Mestským parkom na Tajovského ulici v Banskej Bystrici, posielajte nám ho e-mailom na ic@banskabystrica.sk, poštou na adresu: Informačné centrum, Námestie SNP 1, alebo osobným doručením do Informačného centra v priestoroch Radnice na Námestí SNP 1. Ak sa rozhodnete pre poslednú možnosť, všetky zapožičané materiály vám budú po skončení jednotlivých aktivít vrátené.

Pravidelné informácie nájdete na FB Mesto Banská Bystrica, FB Iniciatíva pre lokálne otvorené vládnutie v Banskej Bystrici  a Instagrame mesta Banská Bystrica. Všetky projekty otvoreného vládnutia, ku ktorým sa mesto hlási nájdete na tomto odkaze.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria