Aktuality

Banská Bystrica je aj tento rok súčasťou Európskeho týždňa mobility

Európsky týždeň mobility_R.Stoklasa

Cyklobus zadarmo, zážitky na bicykli, prezentácia e-bajkov či najlepšie vyzdobený alebo nakreslený obľúbený ekologický dopravný prostriedok. Aj toto sú aktivity, ktoré si pripravilo mesto pre Banskobystričanov v rámci Európskeho týždňa mobility. Témou aktuálneho ročníka je Lepšia dostupnosť s mottom Cestujme zodpovedne. Súčasťou je aj verejná diskusia k Plánu udržateľnej mobility – strategickému dokumentu pre Banskú Bystricu a 16 okolitých obcí, ktoré sú súčasťou funkčného územia krajského mesta. Stretnutie sa uskutoční už túto stredu, 21. septembra 2022 o 16:00 hod. na mestskom úrade v zasadačke č. 290. Všetkých srdečne pozývame.

Tohtoročný Európsky týždeň mobility odštartoval v piatok, 16. septembra 2022 vyhodnotením a udeľovaním cien kampane Do práce na bicykli. Banská Bystrica obsadila spomedzi 105 samospráv 30. miesto s celkovým počtom 42 689 najazdených kilometrov a 13 229 kg ušetreného oxidu uhličitého.

„Znižovať emisie v mestách, podporovať rozvoj nemotorovej dopravy,  vyzvať samosprávy, aby vytvárali podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste či motivovať zamestnancov, aby viac využívali bicykle pri každodennom cestovaní do práce. To sú hlavné ciele národnej kampane. Už teraz sa tešíme na jubilejný 10. ročník. Veríme, že desaťročnicu oslávime s ešte vyšším počtom zapojených účastníkov,“ hovorí Mária Galková z Oddelenia cestovného ruchu MsÚ v Banskej Bystrici.

Aj vďaka spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko mohli obyvatelia počas uplynulého víkendu bezplatne využiť služby obľúbeného cyklobusu. V nedeľu sa uskutočnili cyklo potulky a v stredu, 21. septembra 2022 o 16:00 hod. budú môcť Banskobystričania, ale aj ľudia z okolitých obcí vyjadriť svoje podnety a pripomienky v rámci Plánu udržateľnej mobility, ktorý je zameraný na proces skvalitnenia dopravy.

„Potom, ako sa zrealizovalo v auguste prerokovanie výstupov na mestskom úrade za účasti odborných útvarov mesta, pracovných skupín, starostov obcí, zástupcov samosprávneho kraja, ako aj občianskeho sektora, nasledovalo predstavenie návrhu širokej verejnosti. Obyvatelia sa zaujímali o mestskú hromadnú dopravu a možnosti jej rozšírenia, ďalej osobnú dopravu, parkovanie, ako aj opatrenia, ktoré by zjednodušili cestovanie alebo dokázali redukovať hluk,“ objasňuje Marián Gogola z Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline.

V termíne od 4. augusta do 4. septembra 2022 mohli záujemcovia zároveň vyjadriť svoj názor prostredníctvom online formulára. Celkovo bolo zaslaných 30 pripomienok, ktoré sa týkali analýzy súčasného stavu a návrhovej časti. Všetky relevantné pripomienky budú zapracované do finálnej verzie dokumentu. Informácie o projekte v jednotlivých fázach spracovania nájdete na webovej stránke mesta alebo na tomto odkaze.

Európsky týždeň mobility
Európsky týždeň mobility

Súčasťou Európskeho týždňa mobility je aj prezentácia elektrických bicyklov, ktorá sa uskutoční v stredu, 21. septembra 2022 pred historickou Radnicou na Námestí SNP v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. Okrem zaujímavých informácií si ľudia budú môcť za zvýhodnenú cenu vyskúšať aj jazdu na e-bajkoch.

„Zároveň pracujeme na videu, ktoré nám ukáže, aký dopravný prostriedok sa počas bežnej premávky dostane bezpečne do cieľa ako prvý. Našou ambíciou je zábavnou formou motivovať obyvateľov mesta k využívaniu alternatívnych foriem cestovania. Súčasne im chceme ukázať, že správať sa dá ekologickejšie, a aj takýmto spôsobom môžeme prispievať k udržateľnej mobilite mesta,“ uzatvára Mária Galková.

Kampaň zavŕši 22. septembra výstava fotografií a malieb detí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré v rámci svojich aktivít kreslia alebo zdobia svoj obľúbený dopravný prostriedok. Ich diela budú vystavené v priestoroch mestského úradu. Súčasne si žiaci Základnej školy Triedy SNP 20 za účasti príslušníkov mestskej polície osvoja základné zručnosti, vedomosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

 

Galéria