Aktuality

Od štvrtka štartujeme druhé kolo verejných stretnutí s obyvateľmi k projektom Zelených sídlisk

Verejné stretnutie v Sásovej

Po prvom kole diskusií k projektom revitalizácie vnútroblokov v siedmich častiach mesta, pokračuje samospráva ďalšími stretnutiami. Na základe všetkých zosumarizovaných podnetov od obyvateľov na nich zamestnanci Oddelenia územného plánovania a architekta mesta MsÚ predstavia návrh lokalitného programu v grafickom prevedení. Banskobystričania a Banskobystričanky si tak budú môcť za účasti odborníkov finálne odsúhlasiť, čo by malo v budúcnosti v okolí ich domovov pribudnúť, aby sa im žilo lepšie.

Druhé kolo verejných stretnutí k Zeleným sídliskám (zeleným oázam) je naplánované od 21. októbra 2021 do 2. novembra 2021. Vzhľadom na epidemickú situáciu a obmedzené kapacity budú všetky plánované stretnutia organizované v režime OTP.  Záujemcovia budú môcť na druhom kole stretnutí finalizovať návrh lokalitného programu a hľadať optimálne riešenia pre obnovu daného územia. Výsledný dokument poslúži ako podklad pre ďalšiu projektovú prípravu.

Verím, že tak, ako počas prvého kola verejných stretnutí, sa aj tentokrát stretneme s dobre naladenými Banskobystričankami a Banskobystričanmi a spoločne dospejeme k zhode. Je pre nás dôležité nájsť spoločnú predstavu o využití okolia ich obydlí so zavádzaním zelenej a modrej infraštruktúry s prihliadnutím na zmenu klímy. Práve zhoda je dôležitá pri ďalšom nastavovaní projektov Zelených sídlisk a ďalšej projektovej prípravy. Všetkých srdečne pozývam,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Termíny 2. kola verejných stretnutí:

21.10. Vansovej, lokalita: Cikkerova sieň Radnice na Námestí SNP 1, 17:00 hod.

22.10. Severná, lokalita: ZŠ s MŠ J. Bakossa, 17:00 hod.

25.10. Bernolákova – Radvanská, lokalita: Aula SZU, 16:30 hod.

26.10. Magurská – Krivánska – Jelšový hájik, lokalita: ZŠ Pieninská, 17:00 hod.

27.10. Mládežnícka – Družby – Okružná, lokalita: Gymnázium M. Kováča, 17:00 hod.

28.10. Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká, lokalita: Kultúrny dom Podlavice, 18:00 hod.

2.11. Podháj, lokalita: Penzión Olympia, 18:30 hod.

V prípade zhoršujúcej sa epidemickej situácie sa verejné stretnutia uskutočnia online, o čom budeme obyvateľov informovať prostredníctvom lídrov, sociálnych sietí i na webe mesta. Všetky informácie o participatívnom procese sú zverejnené na stránke mesta v sekcii Zelené sídliská (zelené oázy).

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora

Galéria